សេវាផ្ទេរប្រាក់ Telegraph

អត្រាផ្ទេរប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណបរទេស តាម Telegraph

អត្រាកំណត់ចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី១៦​ ខែំ ​កក្ដដា ឆ្នាំ២០១៨

រូបិយប័ណ្ណ ប្រទេស ឯកតា លក់ចេញ ទិញចូល
រៀលខ្មែរ កម្ពុជា 1USD 4042 4064
ថៃបាត ថៃ 1USD 32.87 33.70
ដុល្លារសិង្ហបុរី សិង្ហបុរី 1USD 1.3477 1.3818
ដុល្លារហុងកុង ហុងកុង 1USD 7.7781 7.9194
យ៉េនជប៉ុន ជប៉ុន 1USD 111.08 113.89
យូរ៉ូ អឺរ៉ុប 1EUR 1.1829 1.1537
ផោនអង់គ្លេស អង់គ្លេស 1GBP 1.3399 1.3069
ហ្វ្រង់ស្វីស ស្វីស 1USD 0.9871 1.0172
ដុល្លារអូស្រ្តាលី អូស្រ្តាលី 1AUD 0.7522 0.7336
ដុល្លារញូវហ្ស៊ីលែន ញូវហ្ស៊ីលែន 1NZD 0.6861 0.6691
ដុល្លារកាណាដា កាណាដា 1USD 1.2989 1.3317

ប្រទេស

ប្រទេស