សេវាផ្ទេរប្រាក់ Telegraph

អត្រាផ្ទេរប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណបរទេស តាម Telegraph

អត្រាកំណត់ចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី២០​​ ​​ខែំ កុម្ភះ​​​​​​​​ ឆ្នាំ២០១៨

រូបិយប័ណ្ណ ប្រទេស ឯកតា លក់ចេញ ទិញចូល
រៀលខ្មែរ កម្ពុជា 1USD 4006 4023
ថៃបាត ថៃ 1USD 30.98 31.77
ដុល្លារសិង្ហបុរី សិង្ហបុរី 1USD 1.2975 1.3303
ដុល្លារហុងកុង ហុងកុង 1USD 7.7483 7.8890
យ៉េនជប៉ុន ជប៉ុន 1USD 105.44 108.11
យូរ៉ូ អឺរ៉ុប 1EUR 1.2575 1.2265
ផោនអង់គ្លេស អង់គ្លេស 1GBP 1.4170 1.3820
ហ្វ្រង់ស្វីស ស្វីស 1USD 0.9153 0.9431
ដុល្លារអូស្រ្តាលី អូស្រ្តាលី 1AUD 0.8015 0.7817
ដុល្លារញូវហ្ស៊ីលែន ញូវហ្ស៊ីលែន 1NZD 0.7458 0.7274
ដុល្លារកាណាដា កាណាដា 1USD 1.2405 1.2719

ប្រទេស

ប្រទេស