លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

លក្ខណៈពិសេស

សន្សំ និងចំណេញ សេវា​កម្ម​បណ្តាញ​​អេធីអិម ប្រចាំ​តំបន់ អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម
សន្សំ និងចំណេញ
សេវា​កម្ម​បណ្តាញ​​អេធីអិម ប្រចាំ​តំបន់
អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

តម្រូវការចាំបាច់

សម្រាប់ការដាក់ពាក្យ សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ណាមួយ ដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយត្រូវភ្ជាប់នូវឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖

  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច / លិខិតឆ្លងដែន និងលិខិតអនុញ្ញាតការងារ (សម្រាប់ជនបរទេស)

  • ប្រាក់តម្កល់អប្បបរមា ៤០.០០០ រៀល សម្រាប់បើកគណនី

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំរីករាយនឹងបម្រើលោកអ្នកអស់ពីសមត្ថភាព។

អត្រា​ការ​ប្រាក់

ទឹកប្រាក់តម្កល់ អត្រាការប្រាក់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)
> ៤០.០០០រៀល ១.០០%

អត្រាការប្រាក់ខាងលើអាចនឹងមានការកែប្រែដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។

កម្រៃសេវាកម្មផ្សេងៗ

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម
សេវាកម្មប្រចាំឆ្នាំ ឥតគិតថ្លៃ
ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីនៅក្នុងសាខា ឬទៅកាន់សាខាផ្សេងរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី ឥតគិតថ្លៃ
បាត់ / ខូចខាតសៀវភៅគណនី ២០.០០០ រៀល
បិទគណនី (អំឡុងពេល ៦ខែ នៃការបើកគណនី) ៤០.០០០​ រៀល
កម្រៃគណនីអសកម្ម (ក្នុងមួយឆ្នាំ) ២០.០០០ រៀល
កម្រៃគណនីក្រោមសមតុល្យអប្បបរមា (ក្នុងមួយខែ) ៤.០០០​ រៀល