លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

លក្ខណៈពិសេស

សុវត្ថិភាព និងរហ័ស បណ្តាញ ទូលំទូលាយ រូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗ
សុវត្ថិភាព និងរហ័ស
បណ្តាញ ទូលំទូលាយ
រូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗ

តម្រូវការចាំបាច់

សម្រាប់ការដាក់ពាក្យ សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ីណាមួយ ដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយត្រូវភ្ជាប់នូវឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖

  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច / លិខិតឆ្លងដែន និងលិខិតអនុញ្ញាតការងារ (សម្រាប់ជនបរទេស)
  • ព័ត៌មានអ្នកទទួល ដូចជាឈ្មោះ លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លេខគណនីរបស់អ្នកទទួលប្រាក់ និង/ឬ ព័ត៌មានទាក់ទងផ្សេងៗទៀត។

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំរីករាយនឹងបម្រើលោកអ្នកអស់ពីសមត្ថភាព។

កម្រៃសេវាផ្សេងៗ

សេវាផ្ទេរប្រាក់ រវាងគណនី និងគណនី

ផលិតផល កម្រៃសេវាកម្ម

មូលប្បទានបត្រ

៥ ដុល្លារអាមេរិក

ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារមួយទៀត ០,១០% ឬទាបបំផុត ៥ ដុល្លារអាមេរិក
ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនី នៅក្នុងសាខា ឥតគិតថ្លៃ
ការរំសាយមូលប្បទានបត្រ ១០ ដុល្លារអាមេរិក

សេវាផ្ទេរប្រាក់លក្ខណៈអន្តរជាតិ

ផលិតផល  កម្រៃសេវាកម្ម

ផ្ទេរប្រាក់ចេញ

   1- សេវាផ្ទេរប្រាក់ចេញទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី  សិង្ហបុរី និង ថៃ

      i) < ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

      ii) ≥ ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

   2- សេវាផ្ទេរប្រាក់ចេញទៅប្រទេសដទៃ

 

 

១៨ ដុល្លារអាមេរិក

០,១៧% + ១៥ ដុល្លារអាមេរិក (តម្លៃខ្សែកាប)

០,២០% (ទាបបំផុត ៥ ដុល្លារអាមេរិក) + ២០ ដុល្លារអាមេរិក (តម្លៃខ្សែកាប)

សេវាផ្ទេរប្រាក់ចូល

០,០៥% (ទាបបំផុត ៥ ដុល្លារអាមេរិក)

ធនាគារទទួលផល ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី
អាសយដ្ឋានទទួលផល អគារលេខ២០AB មហាវិថីព្រះនរោត្តម កែងផ្លូវ១១៨ រាជធានីភ្នំពេញ ១២២០៣
លេខកូដ SWIFT របស់ធនាគារទទួលផល CIBBKHPP