លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

លក្ខណៈពិសេស

ភាព​បត់​បែន​ខ្ពស់ ទំហំឥណទានធំ រយៈពេលវែង
ភាព​បត់​បែន​ខ្ពស់
ទំហំឥណទានធំ
រយៈពេលវែង

តម្រូវការចាំបាច់

សម្រាប់ការស្នើសុំឥណទាន សូមអញ្ចើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ីណាមួយ ដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយត្រូវភ្ជាប់នូវឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖

  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ​​ លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
  • ភស្តុតាងនៃប្រាក់ចំណូលដូចជាប្រាក់បៀវត្ស / ប័ណ្ណបើកប្រាក់ / របាយការណ៍ធនាគារ
  • តម្រូវការផ្សេងៗទៀត ដែលមន្ត្រីឥណទានណែនាំ

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំរីករាយនឹងបម្រើលោកអ្នកអស់ពីសមត្ថភាព។

កម្រៃសេវាផ្សេងៗ

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម
កម្រៃជើងសារ ១% នៃទំហំឥណទានសរុប (អប្បបរមា ៥០ ដុល្លារអាមេរិក)