លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

លក្ខណៈពិសេស

អត្រាការប្រាក់ល្អ ជម្រើស រូបិយប័ណ្ណ ភាពបត់បែន
អត្រាការប្រាក់ល្អ
ជម្រើស រូបិយប័ណ្ណ
ភាពបត់បែន

កម្រៃសេវាផ្សេងៗ

 ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម
សេវារដ្ឋបាល សម្រាប់ការដកប្រាក់មុនកាលកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ
សេវាផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនី និងគណនី ឥតគិតថ្លៃ
របាយការណ៍ប្រចាំខែ ឥតគិតថ្លៃ

អត្រាការប្រាក់ខាងលើអាចនឹងមានការកែប្រែដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។

តម្រូវការចាំបាច់

អាចស្នើសុំបាន សម្រាប់ទាំងបុគ្គលក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ។ សម្រាប់ការដាក់ពាក្យ សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ីណាមួយ ដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយត្រូវភ្ជាប់នូវឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖

  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច / លិខិតឆ្លងដែន និងលិខិតអនុញ្ញាតការងារ (សម្រាប់ជនបរទេស)

  • ប្រាក់តម្កល់អប្បបរមា ៥០០ដុល្លារអាមេរិក​ សម្រាប់បើកគណនី

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំរីករាយនឹងបម្រើលោកអ្នកអស់ពីសមត្ថភាព។