លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

លក្ខណៈពិសេស

អត្រាការប្រាក់ល្អ រូបិយប័ណ្ណ ភាពបត់បែន
អត្រាការប្រាក់ល្អ
រូបិយប័ណ្ណ
ភាពបត់បែន

តម្រូវការចាំបាច់

  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច / លិខិតឆ្លងដែនមានហត្ថលេខី ដែលមានការអនុញ្ញាតដោយនាយកក្រុមហ៊ុន ម្ចាស់ភាគហ៊ុននិងដៃគូ។
  • សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម លក្ខន្តិកក្រុមហ៊ុន និងប័ណ្ណប៉ាតង់។
  • ប្រាក់តម្កល់អប្បបរមា សមមូលនឹង ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់បើកគណនី

កម្រៃសេវាកម្មផ្សេងៗ

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម
សេវាកម្មគណនី ក្នុងកន្លះឆ្នាំ សមមូលនឹង ៥ ដុល្លារអាមេរិក
សេវាផ្ទេរប្រាក់ ទៅគណនីផ្សេង ក្នុងធនាគារ ឥតគិតថ្លៃ
របាយការណ៍ប្រចាំខែ ឥតគិតថ្លៃ