លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

លក្ខណៈពិសេស

អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ ដកប្រាក់តាម ATM ក្នុងតំបន់ឥតគិតថ្លៃ ប្រើសេវា CSS ដោយឥតគិតថ្លៃ ផ្ទេរប្រាក់តាមបាគង ដោយឥតគិតថ្លៃ
អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់
ដកប្រាក់តាម ATM ក្នុងតំបន់ឥតគិតថ្លៃ
ប្រើសេវា CSS ដោយឥតគិតថ្លៃ
ផ្ទេរប្រាក់តាមបាគង ដោយឥតគិតថ្លៃ

តម្រូវការចាំបាច់

សម្រាប់ការដាក់ពាក្យ សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ីណាមួយ ដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយត្រូវភ្ជាប់នូវឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖

  • អត្តសញ្ញាណបណ្ណ / លិខិបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច / លិខិតឆ្លងដែន និងលិខិតអនុញ្ញាតការងារ (សម្រាប់ជនបរទេស)

  • ប្រាក់តម្កល់អប្បបរមា ១០​ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់បើកគណនី

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំរីករាយនឹងបម្រើលោកអ្នកអស់ពីសមត្ថភាព។

អត្រា​ការ​ប្រាក់

ទឹកប្រាក់តម្កល់ អត្រាការប្រាក់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)
១០ ដុល្លារអាមេរិក ដល់ ៣០០០ ដុល្លារអាមេរិក ៣,២៥%
៣០០១ ដុល្លារអាមេរិក ឡើងទៅ ០,៥០%

អត្រាការប្រាក់ខាងលើអាចនឹងមានការកែប្រែដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។

កម្រៃសេវាកម្មផ្សេងៗ

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម
សេវាកម្មប្រចាំឆ្នាំ ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃសេវាប័ណ្ណអេធីអិមប្រចាំឆ្នាំ ៦ ដុល្លារអាមេរិក
បិទគណនី (អំឡុងពេល ៦ខែ នៃការបើកគណនី) ១០ ដុល្លារអាមេរិក
ដកប្រាក់ ឬមើលសមតុល្យនៅម៉ាស៊ីន ATM ធនាគារសមាជិក CSS ឥតគិតថ្លៃ *
បាត់ / ខូចខាតសៀវភៅគណនី ៥ ដុល្លារអាមេរិក

រហូតដល់ ៣ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយខែ។ កម្រៃនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនវិញ ទៅកាន់គណនីរបស់អតិថិជន នៅខែបន្ទាប់។