លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

លក្ខណៈពិសេស

ទទួលបានសាច់ប្រាក់ ត្រលប់មកវិញ បុព្វសិទ្ធិ ពិសេស ក្នុងតំបន់ ការផ្ញើសារជូនដំណឹង ដោយឥតគិតថ្លៃ
ទទួលបានសាច់ប្រាក់ ត្រលប់មកវិញ
បុព្វសិទ្ធិ ពិសេស ក្នុងតំបន់
ការផ្ញើសារជូនដំណឹង ដោយឥតគិតថ្លៃ

កម្រៃសេវាផ្សេងៗ

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម

សេវាកម្មប្រចាំឆ្នាំ
   - ប័ណ្ណឥណទានដើម
   - ប័ណ្ណឥណទានរង

 

- ១០០ ដុល្លារអាមេរិក
- ៨០ ដុល្លារអាមេរិក

អត្រាការប្រាក់ លើការទិញទំនិញ ១,៥០%
អត្រាការប្រាក់ លើការដកសាច់ប្រាក់សុទ្ធ ១,៥០%
ថ្លៃសេវាចំពោះការទូទាត់យឺត ១% នៃសមតុល្យជំពាក់សរុប ឬទឹកប្រាក់អប្បបរមា ១០ ដុល្លារអាមេរិក
ថ្លៃសេវាលើការដកសាច់ប្រាក់សុទ្ធ ៥% នៃចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលបានដក ឬទឹកប្រាក់អប្បបរមា ៥ ដុល្លារអាមេរិក
ថ្លៃសេវាលើការចេញប័ណ្ណជំនួស ១០ ដុល្លារអាមេរិក
ថ្លៃសេវាលើសំណើសុំពង្រាងវិក្កយបត្រ ១០​ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ
ការទូទាត់ប្រចាំខែអប្បបរមា ៥% នៃទឹកប្រាក់ ក្នុងវិក្កយបត្រ ឬ ១០ ដុល្លារអាមេរិក រាល់ពេលចំណាយច្រើនជាងទឹកប្រាក់ ដែលកំណត់
ថ្លៃសេវាលើការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស ២.០០%

បញ្ញត្តិ និង លក្ខខណ្ឌ

សូមចុចមើលការភ្ជាប់ខាងក្រោម សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖

បន្ទប់រង់ចាំពិសេស នៅអាកាសយានដ្ឋាន

សូមចុចមើលឯកសារភ្ជាប់ខាងក្រោម សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត