លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

 • គោលដៅជីវិត
 • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
 • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
 • កម្មវិធីពិសេស
 • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
 • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

លក្ខណៈពិសេស

រយៈពេល ឥណទានវែង កម្រៃជើងសារទាប អត្រាការប្រាក់ល្អ
រយៈពេល ឥណទានវែង
កម្រៃជើងសារទាប
អត្រាការប្រាក់ល្អ

តម្រូវការចាំបាច់

សម្រាប់ការស្នើសុំឥណទាន សូមអញ្ចើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ីណាមួយ ដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយត្រូវភ្ជាប់នូវឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ​​ លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
 • កិច្ចព្រមព្រៀង ស្ដីពីការលក់ និងទិញអចលនទ្រព្យ
 • លិខិតបញ្ជាក់ពីចំណូល ដូចជាលិខិតបញ្ជាក់ពីការងារ បង្កាន់ដៃប្រាក់ខែ របាយការណ៍ធនាគារ និង/ឬ ឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំរីករាយនឹងបម្រើលោកអ្នក អស់ពីសមត្ថភាព។

លក្ខខណ្ឌ

អ្នកត្រូវតែបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវដូចខាងក្រោមដើម្បីដាក់ពាក្យសុំ៖

 • មានសញ្ជាតិកម្ពុជា សម្រាប់កម្មសិទ្ធិបុគ្គល និងកម្មសិទ្ធិរួម

 • អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៦៥​ ឆ្នាំ

 • មានការធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នក

កម្រៃសេវាកម្មផ្សេងៗ

ប្រភេទនៃការគិតថ្លៃ ការគិតថ្លៃ
សេវាធានារ៉ាប់រង ការវាយតម្លៃ និងឯកសារផ្លូវច្បាប់ ជាបន្ទុកអតិថិជន
កម្រៃជើងសារ ១% នៃចំនួនប្រាក់កម្ចីសរុប (អប្បបរមា ១.០០០ដុល្លារអាមេរិក)