លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

សេវាផ្ទេរប្រាក់ Telegraph

សេវាផ្ទេរប្រាក់ រវាងគណនី និងគណនី

ផលិតផល កម្រៃសេវាកម្ម
មូលប្បទានបត្រ ៥ ដុល្លារអាមេរិក
ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារមួយទៀត ០,០៥% ឬទាបបំផុត ៣ ដុល្លារអាមេរិក
ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនី នៅក្នុងសាខា លើកលែង
ការមោឃៈមូលប្បទានបត្រ ១០ ដុល្លារអាមេរិក

សេវាផ្ទេរប្រាក់លក្ខណៈអន្តរជាតិ

ផលិតផល កម្រៃសេវាកម្ម
ផ្ទេរប្រាក់ចេញ  
1- សេវាផ្ទេរប្រាក់ចេញទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី  សិង្ហបុរី និង
 ថៃ
i) < ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក
ii) ≥ ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក
១៨ ដុល្លារអាមេរិក
 ០,១៧% + ១៥ ដុល្លារអាមេរិក (តម្លៃខ្សែកាប)
2- សេវាផ្ទេរប្រាក់ចេញទៅប្រទេសដទៃ ០,២០% (ទាបបំផុត ៥ ដុល្លារអាមេរិក) + ២០ ដុល្លារអាមេរិក (តម្លៃខ្សែកាប)
សេវាផ្ទេរប្រាក់ចូល ០,០៥% (ទាបបំផុត ៥ ដុល្លារអាមេរិក)
ធនាគារទទួលផល ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី
អាសយដ្ឋានទទួលផល អគារលេខ២០AB មហាវិថីព្រះនរោត្តម កែងផ្លូវ១១៨ រាជធានីភ្នំពេញ ១២២០៣
លេខកូដ SWIFT របស់ធនាគារទទួលផល CIBBKHPP

សេវាផ្ទេរប្រាក់​ SpeedSend

ចំនួនទឹកប្រាក់ កម្រៃសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីន កម្រៃសម្រាប់មិនមែនប្រទេសហ្វីលីពីន
១០ – ១.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ១៥ ដុល្លារអាមេរិក ២០ ដុល្លារអាមេរិក
១.០០០,០១ – ៣.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ៣០ ដុល្លារអាមេរិក ៦០ ដុល្លារអាមេរិក
៣.០០០,០១ – ៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ៧០ ដុល្លារអាមេរិក ១៤០ ដុល្លារអាមេរិក

សេវាទូទាត់រហ័ស FAST

បរិមាណជាប្រាក់រៀល កម្រៃសេវាជាប្រាក់រៀល
ផ្ទេរប្រាក់ចេញតាម FAST  
០ - ៤,០០០,០០០ ៤,០០០
៤,០០០,០០១​ -​ ២០,០០០,០០០ ៨,០០០
២០,០០០,០០១ - ៤០,០០០,០០០ ១២,០០០
ផ្ទេរប្រាក់ចូលតាម FAST  
អតិបរមា ៤០,០០០,០០០ ឥតគិតថ្លៃ

សេវាផ្ទេរប្រាក់ Telegraph

ធនាគារពាណិជ្ជ

ABA Bank J Trust Royal Bank
ACLEDA Bank KASIKORN Bank
Bangkok Bank Kookmin Bank
Bank for Investment and Development of Cambodia Krung Thai Bank
Bank of China May Bank
Booyoung Khmer Bank Mega International Commercial Bank
BRED Bank Phillip Bank
Cambodia Asia Bank Phnom Penh Commercial Bank
Cambodia Mekong Bank Prince Bank
Cambodia Post Bank RHB Indochina Bank
Cambodian Commercial Bank Sacom Bank
Cambodian Public Bank Saigon Hanoi Bank
Canadia Bank Sathapana Bank
Cathay United Bank Cambodia Shinhan Bank
CIMB Bank Taiwan Cooperative Bank
First Commercial Bank Union Commercial Bank
Foreign Trade Bank Vattanac Bank
Hong Leong Bank Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Cambodia Bank
ICBC  

សេវាផ្ទេរប្រាក់ Telegraph

ធនាគារពាណិជ្ជ

ABA Bank J Trust Royal Bank
ACLEDA Bank KASIKORN Bank
Bangkok Bank Kookmin Bank
Bank for Investment and Development of Cambodia Krung Thai Bank

តារាងសមាជិកខាងលើត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩