• គណនីមានកាលកំណត់រូបិយប័ណ្ណបរទេស

ផ្តល់ជូនអាត្រាការប្រាក់ដែលល្អបំផុត

 

 

 

អាចជ្រើសរើសរូបិយបណ្ណផ្សេងៗ ដូចជា៖

  • ប្រាក់ដុល្លារអូស្ត្រាលី 
  • ប្រាក់ដុល្លារញូវហ្សេលែន 
  • ប្រាក់អឺរ៉ូ 
  • ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី 
  • ប្រាក់យ៉េនជប៉ុន 
  • ប្រាក់ផោនអង់គ្លេស

អាចជ្រើសរើសរយៈពេលតម្កល់ប្រាក់

ចាប់ពី ១សប្តាហ៍ ២សប្តាហ៍ ៣សប្តាហ៍ ១ខែ ២ខែ ៣ខែ ៦ខែ និង១ឆ្នាំ ជាមួយអាត្រាការប្រាក់ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • អាចបានសម្រាប់បុគ្គលទាំងអស់ ទាំងអ្នកក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតបញ្ជាក់ ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច / លិខិតឆ្លងដែន និងលិខិតអនុញ្ញាតការងារ (សម្រាប់ជនបរទេស)
  • ប្រាក់តម្កល់ដំបូងអប្បបរមា សមមូលនឹង ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម

សេវារដ្ឋបាល សម្រាប់ការដកប្រាក់មុនកាលកំណត់

ឥតគិតថ្លៃ

សេវាផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនី និងគណនី

ឥតគិតថ្លៃ

របាយការណ៍ប្រចាំខែ

ឥតគិតថ្លៃ

ទំនាក់ទំនងមកផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន:
+855 (0) 23 988 388
ចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុក
Facebook