• សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងថ្ងៃតែមួយ

រីករាយជាមួយសេវាផ្ទេរប្រាក់ ក្នុងថ្ងៃតែមួយ ទៅកាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់ ដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី សិង្ហបុរី និងប្រទេសថៃ ដោយឥតគិតថ្លៃកម្រៃសេវាកម្មបន្ថែម។

ប្រតិបត្តិការនៃការផ្ទេរប្រាក់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើមុនម៉ោង 12ថ្ងៃត្រង់​ ហើយអ្នកទទួលប្រាក់ អាចទទួលបានប្រាក់ មុនម៉ោង 5ល្ងាច (ម៉ោងក្នុងប្រទេសនីមួយៗ)។

ផ្ទេរប្រាក់រហ័ស

ប្រាក់របស់លោកអ្នកនឹងត្រូវបានផ្ទេរ ក្នុងថ្ងៃតែមួយ

កម្រៃពិសេស

កម្រៃសេវាកម្មត្រឹមតែ 18ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ តិចជាងឬសើ្ម 10,000ដុល្លារ

ឥតគិតថ្លៃ

មិនមានការគិតកម្រៃបន្ថែម សម្រាប់សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ក្នុងថ្ងៃតែមួយ

សេវាផ្ទេរប្រាក់ចេញទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី សិង្ហបុរី និងថៃ កម្រៃសេវាកម្ម
≤ USD10,000 18.00ដុល្លារ
> USD10,000 0.17% ឬ 5.00ដុល្លារ + 15.00ដុល្លារ (តម្លៃខ្សែកាប)

សូមអញ្ចើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ីណាមួយ ដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយត្រូវភ្ជាប់នូវឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖

  • លិខិតសម្គាល់ខ្លួនណាមួយ ដូចជាអត្តសញ្ញាណបណ្ណ លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
  • ព័ត៌មានរបស់អ្នកទទួល ដូចជាឈ្មោះ លេខអត្តសញ្ញាណបណ្ណ លេខគណនី និង/ឬ ឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំរីករាយនឹងបម្រើលោកអ្នកអស់ពីសមត្ថភាព។

ទំនាក់ទំនងមកផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន:
+855 (0) 23 988 388
ចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុក
Facebook