លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

 • គោលដៅជីវិត
 • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
 • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
 • កម្មវិធីពិសេស
 • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
 • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

កម្មវិធីពិសេស

បទពិសោធន៍បែបប្រណីត ជាមួយប័ណ្ណឥណទាន CIMB VISA PLATINUM

រីករាយនឹងឈុតអាហារ​ Set Menu​ ឬ High Tea សម្រាប់មនុស្សពីរនាក់

នៅភោជនីយដ្ឋាន ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត។

បុព្វសិទ្ធិពិសេស នៃការទទួលទានអាហារលំដាប់ខ្ពស់

រីករាយនឹងឈុតអាហារ​ Set Menu​ ឬ High Tea សម្រាប់មនុស្សពីរនាក់ នៅភោជនីយដ្ឋាន ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត៖

ភោជនីយដ្ឋាន Set Menu Bruch Set High Tea
Le Royal At Raffles Hotel Le Royal

អង្គារ - អាទិត្យ

៦:៣០ល្ងាច – ១០:៣០យប់

   
Le Phnom 1929 At Raffles Hotel Le Royal

ចន្ទ - អាទិត្យ

១១:០០ព្រឹក – ១០:៣០យប់

   
The Writer’s Bar At Raffles Hotel Le Royal    

ចន្ទ - អាទិត្យ

២:៣០រសៀល – ៥:៣០ល្ងាច

Khema Pasteur

ចន្ទ​ - សុក្រ

១១:០០ព្រឹក – ២:៣០រសៀល

សៅរ៍ - អាទិត្យ

១១:០០ព្រឹក – ៣:០០ រសៀល

ចន្ទ - អាទិត្យ

២:៣០រសៀល – ៥:៣០ល្ងាច

Khema La Poste
Khema Flatiron
Malis

ចន្ទ - អាទិត្យ

ពេលថ្ងៃត្រង់៖ ១០:៣០ព្រឹក – ៣:០០រសៀល

ពេលល្ងាច៖ ៥:០០ល្ងាច – ១០:៣០យប់

   
Yi Sang Sothearos

ចន្ទ - អាទិត្យ

ពេលថ្ងៃត្រង់៖ ១១:៣០ព្រឹក – ២:៣០រសៀល

ពេលល្ងាច៖ ៥:០០ល្ងាច – ១០:០០យប់

   
Yi Sang The Garden

ចន្ទ - អាទិត្យ

ពេលថ្ងៃត្រង់៖ ១១:៣០ព្រឹក – ២:៣០រសៀល

ពេលល្ងាច៖ ៥:០០ល្ងាច – ១០:០០យប់

   
Siena Restaurant & Wine Bar

ចន្ទ - សៅរ៍

៦:០០ល្ងាច – ១០:០០យប់

   
The Mekong At Courtyard by Marriott

ចន្ទ - អាទិត្យ

១២:០០ថ្ងៃត្រង់ – ១០:០០យប់

 

ចន្ទ - អាទិត្យ

២:០០រសៀល​  – ៥:៣០ល្ងាច

The Lounge At Courtyard by Marriott    

ចន្ទ - អាទិត្យ

២:០០ រសៀល – ៥:៣០ល្ងាច

Café d’Angkor At Raffles Grand Hotel d’Angkor

ចន្ទ - អាទិត្យ

ពេលថ្ងៃត្រង់៖ ១២:០០ថ្ងៃត្រង់ - ២:៣០រសៀល

ពេលល្ងាច៖ ៦:០០ល្ងាច - ១០:៣០យប់

   
1932 At Raffles Grand Hotel d’Angkor

ចន្ទ - អាទិត្យ

៦:៣០ល្ងាច – ១០:៣០យប់

   
Conservatory At Raffles Grand Hotel d’Angkor    

ចន្ទ - អាទិត្យ

២:៣០រសៀល – ៤:៣០រសៀល

ការកក់ទុកជាមុន គឺជាការតម្រូវ ដើម្បីធានានូវបទពិសោធន៍សេវាកម្មបម្រើអតិថិជន មានភាពរលូន និងប្រសិទ្ធភាព។ យើងខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យធ្វើការកក់ទុកជាមុនយ៉ាងហោចណាស់ ៣ថ្ងៃធ្វើការ តាមរយៈ

 • ទូរសព្ទទៅ  +៨៥៥ ៩៦ ៦៧៤ ៥០០៧ ឬ
 • ផ្ញើរសារតេលេក្រាមទៅ +៨៥៥ ៧០ ៣៤០ ៤៨៥ ឬ
 • ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់  cbdprivilege@vathanagul.com
 • ធ្វើការកក់ តាមអនឡាញដោយផ្ទាល់ តាមរយៈតំណលីង https://form.jotform.com/230309152647049

សុពលភាព៖  ២២ ខែមករា – ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

លក្ខខណ្ឌ៖

 • បុព្វសិទ្ធិពិសេសនេះ អាចទទួលបាន សម្រាប់តែប័ណ្ណឥណទាន CIMB Visa Platinum ដែលចេញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ។
 • បុព្វសិទ្ធិពិសេសនេះ អាចទទួលបានតែពីរដងប៉ុណ្ណោះ ក្នុងមួយប័ណ្ណ ក្នុងអំឡុងពេល នៃការផ្តល់ជូននេះ ដោយអាចជ្រើសរើសជាឈុតអាហារ Set Menu / Brunch ឬ High Tea ពីភោជនីយដ្ឋាន ដែលមានក្នុងបញ្ជី។
 • ម្ចាស់ប័ណ្ណអាចជ្រើសរើសជាឈុតអាហារ Set Menu / Brunch ឬ High Tea ពីភោជនីយដ្ឋាន ដែលផ្តល់សេវាកម្មនេះ។
 • ឈុតអាហារ Set Menu គឺមានកំណត់ត្រឹម ៥៥ឈុត ក្នុងមួយខែ។
 • ឈុតអាហារ High Tea គឺមានកំណត់ ត្រឹម ១០ឈុត ក្នុងមួយខែ។
 • ជំហានងាយៗ ដើម្បីទទួលបានបុព្វសិទ្ធិពិសេសនេះ៖

១. យើងខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យធ្វើការកក់ទុកជាមុនយ៉ាងតិចរយៈពេល ៣ថ្ងៃធ្វើការ (លើកលែងថ្ងៃឈប់សម្រាក) តាមរយៈ៖

- ទូរសព្ទទៅ  +៨៥៥ ៩៦ ៦៧៤ ៥០០៧ ឬ

- ផ្ញើរសារតេលេក្រាមទៅ +៨៥៥ ៧០ ៣៤០ ៤៨៥ ឬ

- ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់  cbdprivilege@vathanagul.com

- ធ្វើការកក់ តាមអនឡាញដោយផ្ទាល់ តាមរយៈតំណលីង https://form.jotform.com/230309152647049

២. ម្ចាស់ប័ណ្ណនឹងទទួលបានសារបញ្ជាក់ តាមអ៊ីមែល សម្រាប់ការកក់ពិសេសនេះ ក្នុងរយៈពេល ១ថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីការកក់បានជោគជ័យ ដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងពេលវេលា ដែលអាចអញ្ជើញមក។

៣. សូមបង្ហាញប័ណ្ណឥណទាន CIMB Visa Platinum របស់លោកអ្នក ពេលមកដល់ភោជនីយដ្ឋាន។ ឈ្មោះម្ចាស់ប័ណ្ណត្រូវតែដូចគ្នានឹងឈ្មោះ ដែលបានកក់នោះ។

- ការលុបចោល ឬការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងការកក់ ត្រូវជូនដំណឹងជាមុនយ៉ាងតិច ១​ថ្ងៃ ឲ្យបានមុនថ្ងៃ ដែលបានកក់ទុកនោះ ​ដោយទូរសព្ទទៅ +៨៥៥ ៩៦ ៦៧៤ ៥០០៧​ ឬផ្ញើសារតេលេក្រាមទៅ +៨៥៥ ៧០ ៣៤០ ៤៨៥

- ក្នុងករណីមិនបានអញ្ជើញមក តាមការកក់ គឺនឹងត្រូវរាប់បញ្ចូលថាប្រើប្រាស់បានម្តង ហើយម្ចាស់ប័ណ្ណអាចធ្វើការកក់ជាថ្មី នៅក្នុងខែបន្ទាប់។

- ចំពោះប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវាកម្មបន្ថែម លើសពីការផ្តល់ជូន ក្នុងបុព្វសិទ្ធិពិសេសនេះ ម្ចាស់ប័ណ្ណត្រូវតែរ៉ាប់រងថ្លៃចំណាយទាំងនោះ ដោយខ្លួនឯង។