លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

លក្ខណៈពិសេស

ផ្ទេរប្រាក់ភ្លាមៗ និងមានសុវត្ថិភាព បណ្តាញ ទូលំទូលាយ តំលៃសមរម្យ
ផ្ទេរប្រាក់ភ្លាមៗ និងមានសុវត្ថិភាព
បណ្តាញ ទូលំទូលាយ
តំលៃសមរម្យ

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានគណនីធនាគារស៊ីអាយអិមប៊ីស្រាប់ លោកអ្នកអាចទៅកាន់សាខាធនាគារស៊ីអាយអិមប៊ីដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ហើយដាក់ពាក្យសុំសេវាទូទាត់រហ័ស FAST ពីគណនីចរន្តឬគណនីសន្សំស៊ីអាយអិមប៊ីរបស់លោកអ្នក។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់មានគណនីស៊ីអាយអិមប៊ីនៅឡើយទេ សូមយកឯកសារដូចខាងក្រោមដើម្បីបើកគណនីថ្មីមួយ៖

  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
  • សម្រាប់ជនបរទេស៖ លិខិតឆ្លងដែន និងលិខិតអនុញ្ញាតការងារ
  • ប្រាក់បញ្ញើដំបូងអប្បបរមា ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំរីករាយនឹងបម្រើលោកអ្នកអស់ពីសមត្ថភាព។

កម្រៃសេវាកម្មផ្សេងៗ

ចំនួនទឹកប្រាក់ជា រៀល កម្រៃសេវាជាប្រាក់រៀល

ផ្ទេរប្រាក់ចេញតាម FAST

 

០ - ៤.០០០.០០០ ៤.០០០
៤.០០០.០០១​ -​ ២០.០០០.០០០ ៤.០០០
២០.០០០.០០១ - ៤០.០០០.០០០ ១២.០០០
ផ្ទេរប្រាក់ចូលតាម FAST  
អតិបរមា ៤០.០០០.០០០​រៀល ឥតគិតថ្លៃ

ស្ថាប័នចូលរួមជាសមាជិក

ធនាគារពាណិជ្ជ  

ABA Bank

J Trust Royal Bank

ACLEDA Bank KASIKORN Bank
Bangkok Bank Kookmin Bank
Bank for Investment and Development of Cambodia Krung Thai Bank
Bank of China May Bank
Booyoung Khmer Bank Mega International Commercial Bank
BRED Bank Phillip Bank
Cambodia Asia Bank Phnom Penh Commercial Bank
Cambodia Mekong Bank Prince Bank
Cambodia Post Bank RHB Indochina Bank
Cambodian Commercial Bank Sacom Bank
Cambodian Public Bank Saigon Hanoi Bank
Canadia Bank Sathapana Bank
Cathay United Bank Cambodia Shinhan Bank
CIMB Bank Taiwan Cooperative Bank
First Commercial Bank Union Commercial Bank
Foreign Trade Bank Vattanac Bank
Hong Leong Bank Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Cambodia Bank
ICBC  

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

 
AMK Microfinance Institution LOLC Cambodia
AMRET Microfinance Institution

Prasac Microfinance

Hattha Kaksekar Limited WB Finance
KREDIT Microfinance Institution  

តារាងសមាជិកខាងលើត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩