លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

កម្មវិធីពិសេស

បញ្ចុះតម្លៃ $2 ភ្លាមៗ!

នៅពេលលោកអ្នកទូទាត់ទំនិញ តាមប័ណ្ណឥណទាន CIMB Visa នៅលើកម្មវិធី foodpanda​ ចាប់ពី $4 ឡើង ដោយប្រើប្រាស់កូដ [CIMBCARD]

រយៈពេលនៃការផ្តល់ជូនពិសេស ចាប់ពី ថ្ងៃទី១៦​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ រហូតដល់ ៣១​ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤
ការផ្តល់ជូនពិសេស

អតិថិជននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ២ដុល្លារអាមេរិក ភ្លាមៗ នៅពេលទូទាត់វិក្កយបត្រយ៉ាងតិច

៤​ដុល្លារអាមេរិក ​នៅពេលបញ្ជាទិញទំនិញ នៅលើកម្មវិធី foodpanda ដោយប្រើប្រាស់កូដ “CIMBCARD”។

សិទ្ធិទទួលបាន និងការកំណត់

- ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ សម្រាប់តែ ប័ណ្ណឥណទាន CIMB Visa Gold និងប័ណ្ណឥណទាន CIMB PREFERRED VISA PLATINUM តែប៉ុណ្ណោះ។

- អតិថិជន នឹងទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ នៅពេលប្រើប្រាស់ ប័ណ្ណឥណទាន CIMB Visa សម្រាប់ការទូទាត់ទំនិញ។

- អតិថិជនម្នាក់ៗ អាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃឥតចំនួនកំណត់ ក្នុងអំឡុងពេលកម្មវិធីផ្តល់ជូនពិសេសនេះ។

- ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ នឹងត្រូវផ្តល់ជូនសរុបរហូតដល់ ៩០ដង ក្នុងមួយថ្ងៃ សម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់បានមុន ឬរហូតដល់អស់ចំនួនកំណត់។

- ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែប្រែបទបញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ជូនពិសេស ដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។