លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

សេចក្ដីជូនដំណឹងសំខាន់ៗ

សេចក្ដីជូនដំណឹង អំពីការបើកគណនីប្រាក់រៀល ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

អតិថិជនជាទីគោរព

 

ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី សូមជម្រាបជូនដំណឹងថា ធនាគារយើងខ្ញុំ នឹងធ្វើការបើកគណនីប្រាក់រៀល ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ជូនអតិថិជនទាំងអស់ ដែលមិនទាន់មានគណនីប្រាក់រៀល ជាមួយនឹងធនាគារយើងខ្ញុំ ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សេវាកម្មទូទាត់​ជាប្រាក់រៀល ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ អតិថិជនទាំងអស់អាច​​ពិនិត្យមើលលេខគណនីរបស់ខ្លួន ​នៅក្នុង​កម្មវិធីធនាគារ តាមទូរសព្ទដៃ (CIMB Mobile)  ឬកម្មវិធីធនាគារ តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត (Internet Banking)​ សម្រាប់ការធ្វើប្រតិបការទូទាត់ប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់​ផ្សេងៗ។

 

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ផ្សេងៗ អំពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពខាងលើ សូមទំនាក់ទំនងផ្នែកបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន តាមលេខទូរសព្ទ ០២៣ ៩៨៨ ៣៨៨​ សាកសួរប្រធានទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់អ្នក ឬអញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។

 

ដោយក្តីគោរព

ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី