• គណនីកុមារ

ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ដ៏ទាក់ទាញ ១,៦៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ

 


 

រហ័សងាយស្រួលក្នុងការសន្សំប្រាក់ តាមរយៈម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិទទួលបានតុក្កតាសន្សំប្រាក់ដ៏ស្រស់ស្អាត រហូតអស់ពីស្តុក

ទទួលបានសេវាធានារ៉ាប់រង ទៅលើគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល ដែលបានប្រាក់សំណងពីរដងនៃចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីកុមារ រហូតដល់ ១០០.០០០ដុល្លារអាមេរិក*

ផ្ទេរប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ពីគណនីរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ទៅកាន់គណនីកុមារ

ចូលរួមកម្មវិធីកុមារប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី

ដកប្រាក់ឥតកំណត់** នៅតាមសាខារបស់ធនាគារ

 

 

 

 

គណនីកុមារនឹងប្តូរទៅជាគណនីសន្សំសំចៃ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលកុមារគ្រប់អាយុ ១៨ឆ្នាំ

ការប្រាក់ត្រូវបានគណនាប្រចាំថ្ងៃ និងបញ្ចូលក្នុងគណនីអតិថិជនជារៀងរាល់ខែ

 

 

ទទួលបានសៀវភៅគណនីកុមារ ដោយឥតគិតថ្លៃ

សូមអញ្ចើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ីណាមួយ ដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយត្រូវភ្ជាប់នូវឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួន សម្រាប់បើកគណនីដូចខាងក្រោម៖

  • កុមារត្រូវមានអាយុក្រោម ១៨​ឆ្នាំ ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវរូបថត ១សន្លឹក និងលិខិតសម្គាល់ខ្លួនកុមារ​ (សំបុត្រកំណើត​/អត្តសញ្ញាណបណ្ណ)
  • មាតាបិតា ឬអណាព្យាបាល ត្រូវមានលិខិតសម្គាល់ខ្លួនណាមួយ ដូចជាអត្តសញ្ញាណបណ្ណ លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។ ជនបរទេសត្រូវមានលិខិតឆ្លងដែន និងលិខិតអនុញ្ញាតការងារ។
  • សូមដាក់ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា ១០០ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់បើកគណនី​​។

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ នឹងរីករាយបម្រើលោកអ្នកអស់ពីសមត្ថភាព។

* ប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង គ្រោះថ្នាក់បុគ្គល («ប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង») ត្រូវបានធានាដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ(កម្ពុជា)។​ លោកអ្នកយល់់ព្រមទៅតាមបញ្ញាតិ្ត និងលក្ខខណ្ឌ ដូចខាងក្រោមៈ

  • មាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាលរបស់ម្ចាស់គណនីកុមារ ត្រូវមានអាយុពី ១៨ដល់៧០ឆ្នាំ គិតត្រឹមថ្ងៃបើកគណនីកុមារថ្មី ឬ ថ្ងៃផ្លាស់ប្តូរគម្រោងពីគណនីកុមារចាស់។
  • អត្ថប្រយោជន៍ប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង មិនត្រូវបានផ្តល់ជូនចំពោះអតិថិជន ដែលមានអាយុលើសពី៧០ឆ្នាំ​ឡើយ។
  • ប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ផ្តល់ប្រាក់សំណងរហូតដល់ ១០០.០០០ដុល្លារអាមេរិក ទៅលើការស្លាប់ ដោយគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ ឬពិការភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍។​ រាល់អត្ថប្រយោជន៍ប្រែប្រួលតាមប្រភេទគណនីរបស់ មាតាបិតា និងចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីកុមារ នៅថ្ងៃគ្រោះថ្នាក់ ក្រោមលក្ខខណ្ឌ ដែលបានធានាក្នុងប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។
  • ប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ធានាជូនចាប់ពីថ្ងៃបើកគណនីកុមារថ្មី ឬ ថ្ងៃផ្លាស់ប្តូរគម្រោងពីគណនីកុមារចាស់។
  • ក្នុងករណីដែលមានវិវាទលើឈ្មោះបុគ្គល ដែលត្រូវបានធានា ឈ្មោះបុគ្គល ដែលត្រូវបានធានា នឹងត្រូវកំណត់ទៅតាមឈ្មោះ ដែលបានចុះ ក្នុងគណនីរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី។
  • ដើម្បីជៀសវាងការសង្ស័យ ឬយល់ច្រលំ មាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាល ដែលបានចុះឈ្មោះ ក្នុងគណនីកុមារ គឺបុគ្គលដែលត្រូវបានធានា។
  • លោកអ្នកយល់់ព្រមឲ្យធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី ផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នក ទៅក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ជូនលោកអ្នក នូវការធានារ៉ាប់រង ការដោះស្រាយក្នុងការទាមទារសំណង និងរាល់ការងាររដ្ឋបាលផ្សេងៗ។

រាល់បញ្ញាតិ្ត និងលក្ខខណ្ឌ ដែលមានក្នុងប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ត្រូវបានអនុវត្ត។​ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ទាក់ទងនឹងការធានារ៉ាប់រង ករណីលើកលែង ចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង​ និងការទាមទារសំណង សូមចូលទៅកាន់លក្ខខណ្ឌចែងរបស់ប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ដែលមានក្នុងគេហទំព័រ៖https://www.forteinsurance.com/styles/images/product/personal-accident/GPAPolicyWording.pdf.

** កម្រៃសេវាសម្រាប់ការដកប្រាក់គឺ៥ដុល្លារអាមេរិក។

ទំនាក់ទំនងមកផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន:
+855 (0) 23 988 388
ចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុក
Facebook