លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

 • គោលដៅជីវិត
 • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
 • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
 • កម្មវិធីពិសេស
 • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
 • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើឥណទានមានទ្រព្យបញ្ចាំ របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ប្រៀបធៀបជាមួយឥណទានដែលផ្តល់ដោយធនាគារផ្សេងទៀតយ៉ាងដូចម្តេច?

 • អត្រា និងលក្ខណៈពិសេសនៃឥណទាន របស់យើង គឺមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យធនាគារ ហើយនិងទាបជាងអត្រាដែលផ្តល់ដោយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យ។

 • ទំហំឥណទាន ត្រូវបានកំណត់ ដោយផ្អែកតាមសមត្ថភាពនៃការបង់សង និងតម្លៃអចលនទ្រព្យ ដែលនឹងត្រូវផ្តល់ជូនហិរញ្ញប្បទាន។

 • យើងមានដៃគូយ៉ាងច្រើនជាមួយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យ និងបុរី។

 • យើងផ្តល់ជូនឥណទានដែលមានរយៈពេលវែង (រហូតដល់ ២៥ឆ្នាំ) និងមាន LTV / MOA ខ្ពស់ (រហូតដល់ ៨០%)។

 • យើងមានផលិតផលឥណទានគេហដ្ឋានចំនួនបីផ្សេងគ្នា ដែលត្រូវបានគេបង្កើតតាមតម្រូវការ របស់អតិថិជន មិនថាសម្រាប់ផ្ទះថ្មី ផ្ទះចាស់ សាងសង់ថ្មី ការជួសជុលផ្ទះ ការធ្វើហិរញ្ញប្បទានជាថ្មី ឬសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេ។

 • យើងបង្ហាញពី អត្រាការប្រាក់ ថ្លៃសេវា និងថ្លៃសេវាផ្សេងៗ ដូច្នេះអតិថិជនអាចដឹងថាអ្វីដែលត្រូវគិតទុក ។

 • យើងមានបុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជន ដែលជាអ្នកពិគ្រោះ ស្តាប់ពីតម្រូវការ របស់អតិថិជន និងតាមដានពីដំណើរនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំរបស់អតិថិជន។

 • អតិថិជនអាចស្នើសុំឥណទាន បន្ថែមគ្រប់ពេល។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?