លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

ហេតុអ្វីបានជាប័ណ្ណឥណទានផុតកំណត់?

ប័ណ្ណជំនួសថ្មី អាចភ្ជាប់មកជាមួយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលជួយបង្កើនភាពងាយស្រួលឬកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការក្លែងបន្លំ ដូចជាបន្ទះឈីបគ្មានខ្សែ ឬ3D-Secure។ លើសពីនេះទៀត ប័ណ្ណប្លាស្ទិក អាចសឹកទៅតាមអាយុបន្ទាប់ពីការបញ្ចូលពាក្យដដែលៗនិងការអូសច្រើនដង។ វាអាចក្លាយទៅជាខូច។ ការចេញប័ណ្ណថ្មី ផ្តល់ឱកាសដល់ធនាគារ ដើម្បីបង្កើតការរចនាថ្មី ឬឡូហ្គូ ឬលក្ខខណ្ឌនិងប្រូម៉ូសិនថ្មីដែលប្រសើរជាងមុន។ 

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?