លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

ម្ចាស់ប័ណ្ណ បានធ្វើការបញ្ជាទិញតាមអ៊ីនធឺណែត ប៉ុន្តែទំនិញមិនដែលត្រូវបានដឹកជញ្ជូន ឬមិនត្រូវបានពិពណ៌នាឬខូច ក្នុងកំឡុងពេលដឹកជញ្ជូន។ តើម្ចាស់ប័ណ្ណអាចទទួលបានសំណងវិញទេ?

ជាទូទៅ ម្ចាស់ប័ណ្ណត្រូវធ្វើការជាមួយអាជីវករដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា ព្រោះនេះជាបញ្ហារវាងអ្នកទិញនិងអ្នកលក់។ ពាណិជ្ជករដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ អាចទទួលយកការត្រឡប់មកវិញនិងផ្តល់ផលិតផលត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើបញ្ហាមិនត្រូវបានដោះស្រាយ ម្ចាស់ប័ណ្ណអាចស្វែងរកជំនួយពីធនាគារដោយដាក់ពាក្យបណ្តឹងទាមទារសំណងជាមួយធនាគារ ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?