លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

កម្មវិធីពិសេស

ឥណទានបុគ្គលរហូតដល់ ២៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

ឥណទានបុគ្គលរហូតដល់ ២៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

បំពេញតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ជាមួយនឹងផលិតផលឥណទាន ដែលផ្តល់លក្ខណៈងាយស្រួល និងរហ័ស អត្រាការប្រាក់ល្អ ទំហំឥណទានធំ មិនចាំបាច់ដាក់ទ្រព្យធានា រយៈពេលឥណទានវែង និងគ្មានការពិន័យ សម្រាប់ការសងមុនកាលកំណត់។

តម្រូវការចាំបាច់

សូមអញ្ចើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ីណាមួយ ដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយត្រូវភ្ជាប់នូវឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖

  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ​​ លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
  • ឯកសារបញ្ជាក់ចំណូលដូចជា វិកយបត្របញ្ជាក់បៀវត្ស/ប្រាក់ខែ របាយការណ៍សមតល្យ (ធនាគារ)។
  • តម្រូវការផ្សេងៗទៀត ដែលមន្ត្រីឥណទានណែនាំ

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំរីករាយនឹងបម្រើលោកអ្នកអស់ពីសមត្ថភាព។

កម្រៃសេវាផ្សេងៗ

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម

កម្រៃជើងសារ

១% នៃទំហំឥណទានសរុប (អប្បបរមា ៥០ ដុល្លារអាមេរិក)