លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

 • គោលដៅជីវិត
 • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
 • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
 • កម្មវិធីពិសេស
 • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
 • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

កម្មវិធីពិសេស

ទទួលបានប្រាក់កម្ចីរហូតដល់ ៨០% នៃតម្លៃផ្ទះរបស់លោកអ្នក

ឥណទានគេហដ្ឋាន

ទិញផ្ទះក្នុងក្តីសុបិន្តរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង ទំហំឥណទានរហូតដល់ ៨០% និងរយៈពេលរហូតដល់ ២៥ ឆ្នាំ។

តម្រូវការចាំបាច់

សម្រាប់ការស្នើសុំឥណទាន សូមអញ្ចើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ីណាមួយ ដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយត្រូវភ្ជាប់នូវឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖

 • អត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬ​​ លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
 • កិច្ចព្រមព្រៀង ស្ដីពីការលក់ និងទិញអចលនទ្រព្យ
 • លិខិតបញ្ជាក់ពីចំណូល ដូចជាលិខិតបញ្ជាក់ពីការងារ បង្កាន់ដៃប្រាក់ខែ របាយការណ៍ធនាគារ និង/ឬ ឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំរីករាយនឹងបម្រើលោកអ្នក អស់ពីសមត្ថភាព។

លក្ខខណ្ឌ

 • កម្មសិទ្ធិបុគ្គល ឬកម្មសិទ្ធិរួមគ្នា (ជនជាតិខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះ)
 • អាយុសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យសុំ ៖ អាយុចាប់ទី ១៨ ដល់ ៦៥ ឆ្នាំ
 • មានការធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នក

កម្រៃសេវាផ្សេងៗ

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម

សេវាធានារ៉ាប់រង ការវាយតម្លៃ និងឯកសារផ្លូវច្បាប់

អតិថិជនជាអ្នកទទួលបន្ទុក
កម្រៃជើងសារ ១% នៃទំហំឥណទានសរុប (អប្បបរមា ១.០០០ ដុល្លារអាមេរិក)