លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

សេចក្ដីជូនដំណឹងសំខាន់ៗ

ការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងសម្រាករង់ចាំ ក្នុងអាកាសយានដ្ឋាន នៅប្រទេសថៃ

ជូនចំពោះអតិថិជនជាទីគោរព!

 

ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី សូមជម្រាបជូនដំណឹងថា ធនាគារនឹងមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងសម្រាករង់ចាំ ក្នុងអាកាសយានដ្ឋាន នៅប្រទេសថៃ សម្រាប់អតិថិជន CIMB Preferred​​។ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នេះតទៅ ការប្រើប្រាស់ទីកន្លែងសម្រាករង់ចាំ Miracle Lounge និង Royal Orchid Lounge នឹងត្រូ​វបានផ្អាកដំណើរការ។ សូមពិនិត្យមើលទីកន្លែងសម្រាករង់ចាំ ដែលអាចប្រើប្រាស់បាន ក្នុងអាកាសយានដ្ឋាន នៅប្រទេសថៃ ក្នុងតារាងខាងក្រោម។

 

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ផ្សេងៗ អំពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពខាងលើ សូមទំនាក់ទំនងផ្នែកបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន តាមលេខទូរសព្ទ ០២៣ ៩៨៨ ៣៨៨​ សាកសួរប្រធានទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់លោកអ្នក ឬអញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។

 

ដោយក្តីគោរព

ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

ប្រទេស ទីក្រុង ព្រលានយន្តហោះ ឈ្មោះច្រកចេញ ទីតាំង ពេលវេលា
Malaysia Kuala Lumpur Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 Flight Club Grab •n' Go Klia2, Gateway (beside Aerotel KLIA2) 2 Hours Lounge Use
Malaysia Kuala Lumpur Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 Plaza Premium Lounge (Next to Aerotel Kuala L Klia2, Gateway 2 Hours Lounge Use
Malaysia Kuala Lumpur Kuala Lumpur International Airport Plaza Premium Lounge CP2 KLIA, International Departures 2 Hours Lounge Use
Malaysia Kuala Lumpur Kuala Lumpur International Airport Flight Club Signature International Departure 2 Hours Lounge Use
Malaysia Kuala Lumpur Kuala Lumpur International Airport The Summerhous International Departure 2 Hours Lounge Use
Malaysia Langkawi Langkawi International Airport Plaza Premium Lounge Departure 2 Hours Lounge Use
Malaysia Penang Penang International Airport Plaza Premium Lounge (Domestic Departures) Domestic Departure 2 Hours Lounge Use
Malaysia Penang Penang International Airport Plaza Premium Lounge (International Departur International Departures 2 Hours Lounge Use
Singapore NA Singapore Changi Airport BLOSSOM - SATS & Plaza Premium Lounge T4, International Departure 2 Hours Lounge Use
Singapore NA Singapore Changi Airport Plaza Premium Lounge Tl , International Departure 2 Hours Lounge Use
Singapore NA Singapore Changi Airport SIN TGM T2, International Departures 2 Hours Lounge Use
Singapore NA Singapore Changi Airport Root98 & TGM Tl , Arrivals 2 Hours Lounge Use
Cambodia Phnom Penh Phnom Penh International Airport Plaza Premium Lounge Mezzanine Floor, International Departure 2 Hours Lounge Use
Thailand Bangkok Bangkok Don Mueang International Airport The Coral Executive Lounge Domestic, 3rd floor, New Terminal , after secur 2 Hours Lounge Use
Thailand Bangkok Bangkok Don Mueang International Airport The Coral Executive Lounge International Departure Hall, 3rd Floor, Termin 2 Hours Lounge Use
Thailand Bangkok Bangkok Don Mueang The Coral Executive Lounge (Forest Lounge) International Terminal, 3rd floor, after securit c 2 Hours Lounge Use
Thailand Bangkok Suvarnabhumi Coral Executive Lounge (Concourse C Lounge A Concourse C Lounge A, International 2 Hours Lounge Use
Thailand Bangkok Suvarnabhumi Coral Executive Lounge (Concourse C Lounge B Concourse C Lounge B, International 2 Hours Lounge Use
Thailand Bangkok Suvarnabhumi Coral Executive Lounge (Domestic) Domestic, airside,2nd Fl. Close to security chec 2 Hours Lounge Use
Thailand Bangkok Suvarnabhumi Coral Finest Business Class Lounge (Concourse International Departure, airside,3rd Fl. Gate DI 2 Hours Lounge Use
Thailand Bangkok Suvarnabhumi Oman Air First & Business Class Lounge 3/F, Concourse E, Passenger 2 Hours Lounge Use
Thailand Bangkok Suvarnabhumi The Coral Triple C Lounge Concourse C Lounge B, International 2 Hours Lounge Use
Thailand Chiang Rai Mae Fah Luang The Coral Executive Lounge Terminal 1 Departure Hall, 1st Floor, Near Gate 2 Hours Lounge Use
Thailand Chiang Mai Chiangmai International Air The Coral Executive Lounge International Departure, 2 nd floor. After ss n c 2 Hours Lounge Use
Thailand Chiang Mai Chiangmai International Airport The Coral Executive Lounge Domestic Departure, 2nd floor, after security c 2 Hours Lounge Use