លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

សេចក្ដីជូនដំណឹង

ការដាក់ដំណើរការលេខទូរសព្ទបន្ថែម សម្រាប់ផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន 24ម៉ោង

អតិថិជនជាទីគោរព

 

ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី សូមជម្រាបជូនដំណឹងថា ធនាគារយើងខ្ញុំ បានដំណើរការលេខទូរសព្ទ ០៨៧ ៩៨៨ ៣៩៨ មួយខ្សែទៀត សម្រាប់ផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន ២៤ម៉ោង ចាប់ពីថ្ងៃពុធ ទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ នេះតទៅ។

 

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ អតិថិជនទាំងអស់ អាចទំនាក់ទំនងផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ តាមរយៈលេខទូរសព្ទចំនួនពីរខែ្ស ដូចខាងក្រោម៖

- ០៨៧ ៩៨៨ ៣៩៨

- ០២៣ ៩៨៨ ៣៨៨

 

សូមថ្លែងអំណអរគុណ ចំពោះការបន្តប្រើប្រាស់សេវាកម្មធនាគារយើងខ្ញុំរហូតមក។

 

ដោយក្តីគោរព

ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី