លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

សេចក្ដីជូនដំណឹងសំខាន់ៗ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីការប្រើប្រាស់ទីកន្លែងសម្រាករង់ចាំ ក្នុងអាកាសយានដ្ឋាន

ជូនចំពោះអតិថិជនជាទីគោរព!

 

ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី សូមជម្រាបជូនដំណឹងថា ធនាគារនឹងមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ចំពោះការប្រើប្រាស់ទីកន្លែងសម្រាករង់ចាំ នៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់អតិថិជន CIMB Preferred​​។ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នេះតទៅ ការប្រើប្រាស់ទីកន្លែងសម្រាករង់ចាំ នឹងកំណត់ត្រឹមចំនួន ១២ដង ក្នុងមួយឆ្នាំ។

 

ក្នុងករណីសមតុល្យគណនី CIMB Preferred ជាមធ្យមប្រចាំខែរបស់លោកអ្នក ធ្លាក់ក្រោម ៣០.០០០ដុល្លារអាមេរិក ធនាគារនឹងគិតថ្លៃសេវាចំនួន ៣០ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងការប្រើប្រាស់កន្លែងសម្រាករង់ចាំក្នុងម្តង​​​ ដោយដកចេញពីគណនីរបស់លោកអ្នក ។

 

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ផ្សេងៗ អំពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពខាងលើ សូមទំនាក់ទំនងផ្នែកបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន តាមលេខទូរសព្ទ ០២៣ ៩៨៨ ៣៨៨​ សាកសួរប្រធានទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់លោកអ្នក ឬអញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។

 

ដោយក្តីគោរព

ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី