លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

សេចក្ដីជូនដំណឹងសំខាន់ៗ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីការផ្លាស់ប្តូរប័ណ្ណ អេ ធី អិម

ជូនចំពោះអតិថិជនជាទីគោរព!

 

ដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់កាត អេធិអឹម និងផ្តល់ភាពងាយស្រួលជូនអតិថិជន ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី សូមអញ្ជើញអតិថិជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់កាត Magstripe មកកាន់សាខាដែលជិតលោកអ្នកដើម្បីផ្លាស់ប្តូរកាតថ្មី EMV Chip ដោយឥតគិតថ្លៃ។

 

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណរដល់អតិថិជនទាំងអស់សម្រាប់ការចូលរួមសហការ និងរង់ចាំបម្រើសេវាកម្មដោយក្តីរីករាយ។

 

ដោយក្តីគោរព

ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី