លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

សេចក្ដីជូនដំណឹងសំខាន់ៗ

សេចក្តីជូនដំណឹង លើការកែប្រែកម្រៃសេវា

យើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដំណឹង ដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា ចាប់ពីថ្ងៃ30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2023 នេះតទៅ ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី នឹងធ្វើការកែប្រែកម្រៃសេវា ដូចតារាងខាងក្រោម ៖

គណនីបញ្ញើសន្សំ និង គណនីចរន្ត

កម្រៃសេវាកម្មគណនីគ្មានសកម្មភាព (ប្រចាំខែ)

កម្រៃសេវាកម្មការប្រើប្រាស់គណនី

គណនីចរន្ត (ប្រចាំឆមាស)

គណនី រូបិយបណ្ណ រៀល 20,000 រៀល 20,000 រៀល
គណនី រូបិយបណ្ណ ដុល្លារអាមេរិក 5.00 ដុល្លារអាមេរិក 5.00 ដុល្លារអាមេរិក
គណនី រូបិយបណ្ណ ដុល្លារ អូស្ត្រាលី/ញូស៊ីឡែន / សិង្ហបុរី 8.00 ដុល្លារ អូស្ត្រាលី/ ញូស៊ីឡែន/ សិង្ហបុរី 8.00 ដុល្លារ អូស្ត្រាលី/ ញូស៊ីឡែន/ សិង្ហបុរី
គណនី រូបិយបណ្ណ អ៊ឺរ៉ូ/ ផោនអង់គ្លេស  5.00 អ៊ឺរ៉ូ/ ផោនអង់គ្លេស 5.00 អ៊ឺរ៉ូ/ ផោនអង់គ្លេស
គណនី រូបិយបណ្ណ យេនជប៉ុន 700 យេនជប៉ុន  700 យេនជប៉ុន 
គណនី រូបិយបណ្ណ ថៃបាត 200 ថៃបាត 200 ថៃបាត
ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ប្រភេទគណនី តម្លៃបច្ចុប្បន្ន តម្លៃថ្មី
ដកប្រាក់

គណនីចរន្ត និងគណនីសន្សំទាំងអស់

ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹង

សេវាកម្មដកប្រាក់តាមម៉ាស៊ីន ATM

១៨០០ រៀល

០,៤៥ ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី

នឹងត្រឡប់ជូនទឹកប្រាក់រហូតដល់

៣ដុល្លារអាមេរិក ឬ ១២,០០០រៀល

សម្រាប់អតិជនម្នាក់ ក្នុងមួយខែ

ឆែកសមតុល្យទឹកប្រាក់ ៥០០ រៀល

*គណនីបញ្ញើដែលគ្មានសកម្មភាព គឺជាគណនីបញ្ញើដែលគ្មានប្រតិបត្តិការក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយ

 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមលើកម្រៃសេវា សូមចូលទៅកាន់ www.cimbbank.com.kh ទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន តាមរយៈលេខទូរសព្ទ 023 988 388 ឬទៅកាន់សាខាធនាគារណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក។

សូមអរគុណ ចំពោះការបន្តប្រើប្រាស់សេវាកម្មធនាគារយើងខ្ញុំរហូតមក។

ធនាគារ

ចំនួនដកប្រាក់ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ

ដែលមានតម្លៃស្មើនឹង ដុល្លារអាមេរិក ឬប្រាក់រៀល

ACLEDA, ABA, Hatha, Canadia Bank ១០០ ដុល្លារអាមេរិក
Canadia, CAMPU, ICBC, Cambodia Post Bank ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក
RHB, J Trust Royal Bank ១,០០០​ ដុល្លារអាមេរិក
Phillip Bank ២,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
ធនាគារផ្សេងៗទៀត មិនទាន់មានសេវាកម្ម CSS
ធនាគារ ចំនួនដកប្រាក់ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ ដែលមានតម្លៃស្មើនឹង ដុល្លារអាមេរិក ឬប្រាក់រៀល
ACLEDA, ABA, Hatha, Canadia Bank ១០០ ដុល្លារអាមេរិក
Canadia, CAMPU, ICBC, Cambodia Post Bank ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក
RHB, J Trust Royal Bank ១,០០០​ ដុល្លារអាមេរិក
Phillip Bank ២,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
ធនាគារផ្សេងៗទៀត មិនទាន់មានសេវាកម្ម CSS