លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

Important Notice:

សេចក្តីជូនដំណឹង លើការកែប្រែកម្រៃសេវាលើគណនីបញ្ញើដែលគ្មានសកម្មភាព

យើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដំណឹង ដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា ចាប់ពីថ្ងៃ30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2023 នេះតទៅ ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី នឹងធ្វើការកែប្រែកម្រៃសេវាលើគណនីបញ្ញើដែលគ្មានសកម្មភាព ដូចតារាងខាងក្រោម ៖

គណនីបញ្ញើសន្សំ និង គណនីចរន្ត

កម្រៃសេវាកម្មគណនីគ្មានសកម្មភាព (ប្រចាំខែ)

គណនី រូបិយបណ្ណ រៀល 20,000 រៀល
គណនី រូបិយបណ្ណ ដុល្លារអាមេរិក 5.00 ដុល្លារអាមេរិក
គណនី រូបិយបណ្ណ ដុល្លារ អូស្ត្រាលី/ញូស៊ីឡែន / សិង្ហបុរី 8.00 ដុល្លារ អូស្ត្រាលី/ ញូស៊ីឡែន/ សិង្ហបុរី
គណនី រូបិយបណ្ណ អ៊ឺរ៉ូ/ ផោនអង់គ្លេស  5.00 អ៊ឺរ៉ូ/ ផោនអង់គ្លេស
គណនី រូបិយបណ្ណ យេនជប៉ុន 700 យេនជប៉ុន 
គណនី រូបិយបណ្ណ ថៃបាត 200 ថៃបាត
ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ប្រភេទគណនី តម្លៃបច្ចុប្បន្ន តម្លៃថ្មី
ដកប្រាក់

គណនីចរន្ត និងគណនីសន្សំទាំងអស់

ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹង

សេវាកម្មដកប្រាក់តាមម៉ាស៊ីន ATM

១៨០០ រៀល

០,៤៥ ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី

នឹងត្រឡប់ជូនទឹកប្រាក់រហូតដល់

៣ដុល្លារអាមេរិក ឬ ១២,០០០រៀល

សម្រាប់អតិជនម្នាក់ ក្នុងមួយខែ

ឆែកសមតុល្យទឹកប្រាក់ ៥០០ រៀល

*គណនីបញ្ញើដែលគ្មានសកម្មភាព គឺជាគណនីបញ្ញើដែលគ្មានប្រតិបត្តិការក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយ

 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមលើកម្រៃសេវា សូមចូលទៅកាន់ www.cimbbank.com ទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន តាមរយៈលេខទូរសព្ទ 023 988 388 ឬទៅកាន់សាខាធនាគារណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក។

សូមអរគុណ ចំពោះការបន្តប្រើប្រាស់សេវាកម្មធនាគារយើងខ្ញុំរហូតមក។

ធនាគារ

ចំនួនដកប្រាក់ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ

ដែលមានតម្លៃស្មើនឹង ដុល្លារអាមេរិក ឬប្រាក់រៀល

ACLEDA, ABA, Hatha, Canadia Bank ១០០ ដុល្លារអាមេរិក
Canadia, CAMPU, ICBC, Cambodia Post Bank ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក
RHB, J Trust Royal Bank ១,០០០​ ដុល្លារអាមេរិក
Phillip Bank ២,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
ធនាគារផ្សេងៗទៀត មិនទាន់មានសេវាកម្ម CSS
ធនាគារ ចំនួនដកប្រាក់ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ ដែលមានតម្លៃស្មើនឹង ដុល្លារអាមេរិក ឬប្រាក់រៀល
ACLEDA, ABA, Hatha, Canadia Bank ១០០ ដុល្លារអាមេរិក
Canadia, CAMPU, ICBC, Cambodia Post Bank ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក
RHB, J Trust Royal Bank ១,០០០​ ដុល្លារអាមេរិក
Phillip Bank ២,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
ធនាគារផ្សេងៗទៀត មិនទាន់មានសេវាកម្ម CSS