លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

Important Notice:

សេចក្តីជូនដំណឹង ជូនចំពោះអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ប័ណ្ណអេធីអិម

ជូនចំពោះអតិថិជនជាទីគោរព!

សូមលោកអ្នកមេត្តាជ្រាបថា សេវាកម្មបណ្តាញអេធីអិមប្រចាំតំបន់ នឹងត្រូវបានបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសថៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០ តទៅ។

សេវាកម្មបណ្ដាញ អេធីអិម ប្រចាំតំបន់អនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកដកប្រាក់និងអនុវត្តការសាកសួរតុល្យភាពដោយមិនគិតថ្លៃតាមបណ្តាញម៉ាស៊ីនអេធីអិមស៊ីអាយអិមប៊ីនៅក្នុងតំបន់។ សេវាកម្មនេះនឹងបន្តដំណើរការសម្រាប់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី នៅកម្ពុជា ម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី និងសិង្ហបុរី។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទូរសព្ទមកការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជនលេខ ០២៣ ៩៨៨ ៣៨៨ (២៤ម៉ោង)។