លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

 • គោលដៅជីវិត
 • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
 • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
 • កម្មវិធីពិសេស
 • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
 • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើអ្វីជាអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ របស់ CIMB Preferred?

 • ទទួលបានការបម្រើសេវាកម្មធនាគារ ពីប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន CIMB Preferred

 • ប្រើប្រាស់សេវាកម្មធនាគារ នៅមជ្ឈមណ្ឌល CIMB Preferred

 • ប្រើប្រាស់បន្ទប់រង់ចាំពិសេស នៅអាកាសយានដ្ឋាន ក្នុង ៥ ប្រទេស

 • ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ នៅតាមហាងដៃគូ ក្នុងតំបន់

 • ប្រើប្រាស់សេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី

 • ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រហូតដល់ ១,៥០% សម្រាប់គណនីចរន្ត CIMB Preferred

 • មិនគិតថ្លៃការប្រើប្រាស់គណនី​ និងអេធីអិមប្រចាំឆ្នាំ លើគណនីចរន្ត CIMB Preferred

 • ដកប្រាក់ តាមម៉ាស៊ីន អេធីអិម ប្រចាំថ្ងៃ រហូតដល់ ៤.០០០ ដុល្លារអាមេរិក (លើសពីអតិថិជនធម្មតា ២ ដង)

 • ដកប្រាក់ ឥតកំណត់ នៅបញ្ជរធនាគារ

 • ទទួលបានតម្លៃពិសេស លើសេវាផ្ទេរប្រាក់ Telegraph ឥណទានគេហដ្ឋាន និងឥណទានរថយន្ត

 • ប្រើប្រាស់សេវាកម្មបណ្តាញ អេធីអិម របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ក្នុងតំបន់

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?