លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើអ្វីជា ឥណទានបុគ្គល ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី?

ឥណទានបុគ្គល​ គឺជាផលិតផលកម្ចីមួយ ដែលផ្តល់លក្ខណៈងាយស្រួល និងរហ័ស ដោយមិនចាំបាច់ដាក់ទ្រព្យធានា។ ឥណទាននេះផ្ដល់ជារូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិកអាមេរិក និងប្រាក់រៀល ឲ្យទៅជនជាតិខ្មែរ ដែលមានអាយុលើសពី ១៨ឆ្នាំ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន។ ប្រភេទឥណទាននេះ អាចប្រើប្រាស់បានក្នុងគោលបំណងផ្សេងៗ ដូចជាការកែលម្អគេហដ្ឋាន ការទិញ ឬឬជួសជុលរថយន្ត ការសិក្សា ការចំណាយលើការព្យាបាលឬ រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ការសម្រាក លំហែកាយ ភាពមានអាសន្នផ្ទាល់ខ្លួន ឬតម្រូវការចាំបាច់បណ្តោះអាសន្នផ្សេងៗ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?