លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

 • គោលដៅជីវិត
 • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
 • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
 • កម្មវិធីពិសេស
 • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
 • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើឥណទានបុគ្គលរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី មានភាពខុសគ្នាជាមួយឥណទានដែលផ្តល់ដោយធនាគារផ្សេងទៀតយ៉ាងដូចម្តេច?

 • ទំហំទឹកប្រាក់អតិបរមា គឺ ២៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ១០០លានរៀល (ជាបណ្តោះអាសន្ន គឺកំណត់នៅត្រឹម ៥.០០០ដុល្លារអាមេរិក ឬ ២០លានរៀល ដោយសារវិបត្តិជម្ងឺខូវីដ ១៩)

 • អត្រាការប្រាក់រហូតដល់ ១៨%ក្នុងមួយឆ្នាំ។

 • រយៈពេលវែងរហូតដល់ ៦០ខែ

 • បង់ផ្តាច់ នៅពេលណាក៏បាន​ ដោយគ្មានការផាកពិន័យ

 • ប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែ ចាប់ពី ៤០០ដុល្លារអាមេរិក

 • តម្លៃក្នុងការដំណើរការស្នើសុំទាប ត្រឹម ២% អប្បបរមា ១០០ដុល្លារអាមេរិក ឬ ៤០០,០០០រៀល

 • ជម្រើសសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណ មានជាដុល្លារអាមេរិក ឬប្រាក់រៀល

 • ការអនុម័តយល់ព្រមក្នុងរយៈពេល ៣ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ សម្រាប់អតិថិជនដែលទទួលបានប្រាក់ខែថេរ

 • ពាក្យស្នើសុំខ្ចីឥណទានធម្មតា និងកិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានរយៈពេលខ្លីសរសេរជាភាសាខ្មែរ

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?