លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើសំណង នៃប័ណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រង មានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ?

  • លក្ខន្តិកទាំងអស់ ត្រូវអនុលោមតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី។ ជារួមមក ប័ណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រង គ្របដណ្តប់លើមរណភាព និងពិការភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍ ដែលបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ ដោយចៃដន្យ ឬមរណភាព ដោយមិនមែនចៃដន្យណាមួយ ដែលមានការលើកលែងជាក់លាក់ ក្នុងគោលការណ៍។ កត្តាមរណភាព ដែលមានការលើកលែង ក្នុងគោលការណ៍ គឺរួមមានមរណភាព ដោយការធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯង ជំងឺអេដស៍ ឧក្រិដ្ឋកម្ម និងកត្តាវេជ្ជសាស្រ្ត ដែលមានស្រាប់ជាមុន។ មាតាបិតា/អាណាព្យាបាល ត្រូវមានអាយុ ១៨ឆ្នាំ ដល់ ៦០ឆ្នាំ។
  • លក្ខន្តិកលម្អិតអាចរកបាននៅលើវិញ្ញាបនបត្រសមាជិកដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Manulife បន្ទាប់ពីគណនី JSA បានបើករួចរាល់ជាមួយធនាគារ CIMB ។

 

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?