លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើអ្វីជាគណនីកុមារ?

គណនីកុមារ ឬ JSAគឺជាគណនីសន្សំដែលអាចអនុញ្ញាតិឲ្យអាណាព្យាបាលអាចសន្សំជំនួសកូនអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំរបស់គាត់។ បន្ថែមពីលើការទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ដល់ ១.៦៨% មាតាបិតា/អាណាព្យាបាលនឹងទទួលបានការការពារដោយធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលពីក្រុមហ៊ុនហ្វរតេដោយឥតគិតថ្លៃ។

 

ផលិតផលនេះផ្តល់ឲ្យកុមារនូវឱកាសដើម្បីសិក្សាពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការសន្សំ និងជួយគាត់ឲ្យសម្រេចនូវក្តីសុបិន្តរបស់គាត់។ នៅពេលដែលកុមារចូលដល់អាយុ ១៨ឆ្នាំ គណនីកុមារនឹងត្រូវបានប្តូរដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅជាគណនីសន្សំធម្មតាក្រោមឈ្មោះរបស់គាត់ផ្ទាល់។នៅពេលនោះគាត់អាចចូលទៅកាន់គណនីរបស់គាត់និងអាចដកលុយប្រសិនបើគាត់ចង់។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?