លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

ក្នុងករណីដែលម្តាយឪពុកមិនមានពេល ទៅដាក់ប្រាក់ នៅបញ្ជរធនាគារទេ តើមានដំណោះស្រាយអ្វីខ្លះ?

ម្តាយឪពុកអាចទទួលបានសេវាកម្មដាក់ប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ពីគណនីធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ទៅកាន់គណនីកុមារ ដោយមិនចាំបាច់ឈរតម្រង់ជួរ សម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ប្រចាំខែរបស់ពួកគេឡើយ ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ម្តាយឪពុកអាចទាញយកកូដបាគង KHQR ពីកម្មវិធីទូរសព្ទ CIMB Mobile និងផ្ទេរប្រាក់ ពីគណនីធនាគារដទៃទៀត ដែលជាសមាជិកបាគង ទៅ កាន់គណនីកុមាររបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ីបាន។

ក្នុងករណីដែលម្តាយឪពុកមិនមានពេល ទៅដាក់ប្រាក់ នៅបញ្ជរធនាគារទេ តើមានដំណោះស្រាយអ្វីខ្លះ | ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?

ក្នុងករណីដែលម្តាយឪពុកមិនមានពេល ទៅដាក់ប្រាក់ នៅបញ្ជរធនាគារទេ តើមានដំណោះស្រាយអ្វីខ្លះ | ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី