លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើមានអ្វីកើតឡើង នៅពេលប័ណ្ណឥណទានផុតកំណត់?

  • វានឹងក្លាយជាប័ណ្ណមិនដំណើរការ។ ការប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់ប័ណ្ណនៅបញ្ជរលក់រាយឬតាមអ៊ីនធឺណែត នឹងបណ្តាលត្រូវបានបដិសេធ។ ប្រសិនបើប័ណ្ណត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងការជាវបន្ត ឬការទូទាត់ប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ពាណិជ្ជករ នឹងជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ប័ណ្ណ ប្រសិនបើពួកគេមានបញ្ហាក្នុងការគិតប្រាក់ និងជំរុញឲ្យម្ចាស់ប័ណ្ណផ្តល់នូវប័ណ្ណដែលមាន​សុពលភាពផ្សេងមួយទៀត។

  • គណនីប័ណ្ណឥណទាននៅតែដំណើរការជាធម្មតា។ មានតែប័ណ្ណប៉ុណ្ណោះដែលផុតកំណត់។ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់នៅក្នុងគណនីប័ណ្ណឥណទាននៅតែត្រូវបង់ជូនធនាគារ។

  • ម្ចាស់ប័ណ្ណ នឹងទទួលបានប័ណ្ណចេញថ្មី មុនពេលផុតកំណត់។ លេខប័ណ្ណនៅតែដដែល ប៉ុន្តែសុពលភាពត្រូវបានពន្យាររយៈពេល ៥ ឆ្នាំទៀតហើយស៊ីវីវី២ ត្រូវបានប្តូរទៅជាលេខថ្មី។ 

 

ប័ណ្ណចាស់ដែលបានបិទដំណើការ គួរតែត្រូវបានបំផ្លាញដើម្បីការពារអត្តសញ្ញាណចោរកម្ម ដោយកាត់វាជាបំណែក ៗ ជាមួយកន្ត្រៃ ឬម៉ាស៊ីនកាត់។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?