លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើស៊ីអាយអិមប៊ីផ្តល់ជូនប័ណ្ណប៉ុន្មានប្រភេទ?

បច្ចុប្បន្ននេះ ធនាគារផ្តល់ ប័ណ្ណឥណទាន CIMB PREFERRED VISA PLATINUM និងប័ណ្ណឥណទាន CIMB Visa Gold ប័ណ្ណឥណទាន CIMB PREFERRED VISA មានកំណត់ឥណទានខ្ពស់​ និងអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងប័ណ្ណឥណទាន CIMB Visa Gold តែវាមានតម្លៃត្រូវបង់ប្រចាំឆ្នាំខ្ពស់ជាង។

 

ប័ណ្ណឥណទាន CIMB Visa Gold

ប័ណ្ណឥណទាន CIMB PREFERRED VISA PLATINUM

ទំហំកំណត់របស់ឥណទានដែលមិនមានទ្រព្យធានា

២ដង នៃប្រាក់ខែ ឫ ៥,០០០​ដុល្លារ

យកមួយណាទាបជាង

២ដង នៃប្រាក់ខែ ឫ ១០,០០០​ដុល្លារ

យកមួយណាទាបជាង

ឥណទានមានទ្រព្យធានា

១១០% នៃទំហំកំណត់របស់ឥណទាន

១១០% នៃទំហំកំណត់របស់ឥណទាន

អទំហំកំណត់អប្បបរមា

៥០០ដុល្លារ

៥០០ដុល្លារ

% សាច់ប្រាក់បង្វិល ពីការចំណាយ

កម្ពុជា ម៉ាឡេស៊ី និងអាមេរិច៖ ០.២%

ប្រទេសផ្សេងៗ៖ ០.៥%

កម្ពុជា ម៉ាឡេស៊ី និងអាមេរិច៖ ០.៥%

ប្រទេសផ្សេងៗ៖ ១.០%

កំឡុងពេលមិនគិតការប្រាក់

១៥ថ្ងៃ ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការចេញរបាយការណ៍

១៥ថ្ងៃ ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការចេញរបាយការណ៍

ការផ្ញើសារជូនដំណឹង**

មិនគិតថ្លៃសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនីមួយៗ

មិនគិតថ្លៃសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនីមួយៗ

អត្ថប្រយោជន៍ពិសេសពី ពាណិជ្ជករក្នុងតំបន់

ពាណិជ្ជករ នៅកម្ពុជា ម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី សិង្ហបុរី និងថៃ

ពាណិជ្ជករ នៅកម្ពុជា ម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី សិង្ហបុរី និងថៃ

អត្ថប្រយោជន៍ពិសេសបន្ថែម

មិនមាន

ភ្ជាប់ជាមួយលក្ខណៈពិសេសជាមួយនឹងការចូលទៅកាន់កន្លែងសម្រាកនៅអាកាសយានដ្ឋានដោយឥតកំណត់

កម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ

៣០ដុល្លារ សម្រាប់ម្ចាស់គណនីទីមួយ

៣០ដុល្លារ សម្រាប់ម្ចាស់គណនីបន្ទាប់

១០០ដុល្លារ សម្រាប់ម្ចាស់គណនីទីមួយ

៨០ដុល្លារ សម្រាប់ម្ចាស់គណនីបន្ទាប់

* ក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលរបាយការណ៍សមតុល្យពីមុនត្រូវបានបង់ពេញ ** អតិថិជនអាចកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ ដើម្បីទទួលសារក្រើនរំលឹក។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?