លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើប័ណ្ណឥណទានដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

ភាគីចំនួនបី ត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើប័ណ្ណឥណទាន។ ភាគីទាំងនោះមាន៖

ភាគី

តួនាទី

ធនាគារដែលចេញប័ណ្ណឥណទាន

ចេញប័ណ្ណឥណទាន កំណត់លក្ខខណ្ឌនិងអត្ថប្រយោជន៍ ប្រមូលការទូទាត់និងផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជន

ធនាគារដែលទទួលបានប័ណ្ណឥណទាន

- ចរចាជាមួយពាណិជ្ជករ ដើម្បីទទួលយកការទូទាត់ពីម្ចាស់ប័ណ្ណ

- ដំឡើង និងថែរក្សាម៉ាស៊ីនទូទាត់ប្រាក់ (POS) និងបណ្តាញអេធីអឹម

បណ្តាញទូទាត់

ផ្តល់នូវបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីដំណើរការទូទាត់លើស្ថានីយលក់រាយ និងតាមអ៊ីនធឺណិត។ ឧទាហរណ៍ដូចជាប័ណ្ណវីសា ម៉ាស្ទ័រកាត និងប័ណ្ណUnionPay។

ក្រុមហ៊ុនវីសា មិនផ្តល់ប័ណ្ណឥណទានផ្ទាល់ដល់អតិថិជននោះទេ។ ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី គឺជាធនាគារចេញប័ណ្ណឥណទាន ហើយធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនវីសា ដើម្បីចេញប័ណ្ណជូនអតិថិជន។ ធនាគារដែលចេញប័ណ្ណឥណទាន និងធនាគារដែលទទួលប័ណ្ណឥណទាន អាចជាធនាគារតែមួយ ឬខុសគ្នា។ ធនាគារដែលចេញប័ណ្ណឥណទាន អាចធ្វើការជាមួយបណ្តាញទូទាត់ច្រើន ក្នុងពេលដំណាលគ្នា។

 

នៅពេលដែលប័ណ្ណវីសាស៊ីអាយអិមប៊ី ត្រូវបានគិតថ្លៃនៅតាមម៉ាស៊ីន POSនៅហាងណាមួយ ម៉ាស៊ីន POS របស់អាជីវករនឹងផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈ VisaNet ទៅកាន់ប្រព័ន្ធរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យប័ណ្ណឥណទាន លេខកូដអ្នកប្រើប្រាស់ (PIN) និងសមតុល្យដែលអាចប្រើប្រាស់បាន។ ប្រសិនបើទិន្នន័យមានភាពត្រឹមត្រូវ និងសមតុល្យគ្រប់គ្រាន់អាចប្រើប្រាស់បាន ប្រព័ន្ធនឹងផ្តល់សិទ្ធិក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការ ហើយម៉ាស៊ីន POS នឹងបោះពុម្ពបង្កាន់ដៃ ជាឯកសារយោង សម្រាប់ម្ចាស់ប័ណ្ណ។ ប្រតិបត្តិការដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយលេខកូដសម្ងាត់ (PIN) នឹងមិនតម្រូវឲ្យមានហត្ថលេខាទេ។ ដោយយោងលើហេតុផលសុវត្ថិភាព ក្រុមហ៊ុនវីសាមិនទទួលយកការឆូតដោយប្រើឆ្នូតម៉ាញេទិកទេ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?