លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើប័ណ្ណឥណទានស៊ីអាយអិមប៊ីប្រៀបធៀបជាមួយប័ណ្ណរបស់ធនាគារផ្សេងទៀតខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច?

ស៊ីអាយអិមប៊ីគឺជាធនាគារដែលមានការទទួលស្គាល់នៅក្នុងតំបន់។ ជាមួយនឹងប័ណ្ណឥណទាន Visa Gold ម្ចាស់ប័ណ្ណទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃក្នុងតំបន់ដ៏ល្អ ទៅតាមពាណិជ្ជករដែលចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ថៃ សិង្ហបុរី និងឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយនឹងការទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញរាល់ការទិញ។ នេះគឺច្រើនជាងអ្វីដែលធនាគារកម្ពុជាដទៃទៀតផ្តល់ជូន។

 

ម្ចាស់ប័ណ្ណឥណទាន Visa Platinum ក៏ជាសមាជិក CIMB Preferred។ សមាជិក CIMB Preferred ទទួលបាន បុព្វសិទ្ធិពិសេស ផ្តល់ការទទួលស្គាល់​ក្នងតំបន់​ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្តាច់មុខផ្សេងៗ។ លើសពីអត្ថប្រយោជន៍នៃប័ណ្ណឥណទាន Visa Gold ម្ចាស់ប័ណ្ណឥណទាន Preferred Visa Platinum ទទួលបានការចូលកន្លែងសម្រាកនៅព្រលានយន្តហោះដោយគ្មានឥតកំណត់នៅទូទាំងប្រទេសចំនួនប្រាំ ច្រើនជាងធនាគារដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?