លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើម្ចាស់ប័ណ្ណ អាចអាចផ្ទេរប័ណ្ណទៅឲ្យអ្នកផ្សេងបានដែរឫទេ?

ទេ ធនាគារមិន អនុញ្ញាតឲ្យផ្ទេរប័ណ្ណទៅនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតឡើយ។ ក៏ប៉ុន្តែ​ ប្រសិនបើម្ចាស់ប័ណ្ណ ចង់ផ្លាស់ប្តូររបៀបសរសេរឈ្មោះរបស់គាត់នៅលើប័ណ្ណនោះ គាត់អាចស្នើសុំប័ណ្ណជំនួសដែលមានឈ្មោះបានផ្លាស់ប្តូរដោយត្រូវបង់ថ្លៃប័ណ្ណជំនួស ១០ ដុល្លារ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?