លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

 • គោលដៅជីវិត
 • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
 • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
 • កម្មវិធីពិសេស
 • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
 • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើឥណទានរថយន្តរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី មានភាពខុសគ្នា ពីធនាគារដទៃដូចម្តេចខ្លះ?

 • អត្រាការប្រាក់ ចាប់ពី ៩% ក្នុងមួយឆ្នាំ។

 • ទំហំឥណទាន រហូតដល់ ៧០% នៃតម្លៃរថយន្ត

 • រយៈពេលឥណទានវែង រហូតដល់ ៦០ ខែ

 • ជម្រើសរូបិយប័ណ្ណ មានជាដុល្លារអាមេរិក ឫ ប្រាក់រៀល

 • ការអនុម័តយល់ព្រមក្នុងរយៈពេល ៣ ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ សម្រាប់អតិថិជន ដែលមានប្រាក់ខែថេរ

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?