លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវ លើប្រភេទរថយន្ត ដែលអតិថិជនអាចទិញដែរឬទេ?

 

ធនាគារផ្តល់ជូនហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់រថយន្តថ្មី ​និងរថយន្តមួយទឹក។ ទាំងរថយន្តថ្មី និងមួយទឹក ត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវសន្លឹកពន្ធនាំចូល។ យានយន្ត ដែលមានស្លាកលេខស្រាប់ គឺមិនអាចស្នើសុំឥណទានបានទេ លុះត្រាតែឆ្នាំនៃការចុះឈ្មោះស្លាកលេខ គឺដូចគ្នានឹងឆ្នាំ ដែលស្នើសុំឥណទាន។ អាយុកាលរបស់រថយន្ត មិនត្រូវលើសពី ១៥ឆ្នាំឡើយ។ ប្រភេទរថយន្តស្ព័រ ដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំង រថយន្តហួសសម័យ និងរថយន្ត ដែលមិនសូវមានអ្នកជិះ  គឺមិនអាចស្នើសុំឥណទានបានឡើយ។ ជាចុងក្រោយ​ រថយន្ត ដែលស្នើសុំឥណទាន គឺសម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ។ លក្ខខណ្ឌកម្រិតផ្សេងៗ ត្រូវបានអនុវត្ត។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?