• ឥណទានរថយន្ត

​ភាពងាយស្រួល

ឥណទានរថយន្ត របស់ ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី តែងតែនៅជិតលោកអ្នកជានិច្ច ជាមួយនឹងបណ្តាញ ដ៏ទូលំទូលាយ នៃហាងលក់រថយន្ត ដែលជាដៃគូ និងសាខាធនាគារ ទាំង១២ រួមជាមួយនីតិវិធីដាក់ពាក្យស្នើសុំ ដ៏សាមញ្ញ។

ការអនុម័តឥណទានឆាប់រហ័ស

ឯកសារតម្រូវមានភាពបទបែន និងសាមញ្ញ ដែលអាចធានាបាន ថាការអនុម័តឥណទាន នឹងមានភាពឆាប់រហ័ស។

អត្រាការប្រាក់ល្អ

រីករាយនឹងទទួលបានរថយន្ត ជាទីស្រលាញ់ ជាមួយអត្រាការប្រាក់ដ៏ទាក់ទាញ ដែលអាចជួយលោកអ្នកធ្វើការបង់រំលោះជារៀងរាល់ខែមានចំនួនតិច។ 

សូមភ្ជាប់មកជាមួយនូវ៖

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន 
 • សៀវភៅស្នាក់នៅ សៀវភៅគ្រួសារ ឬ លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ 
 • លិខិតបញ្ជាក់ការងារ
 • ​វិក្កយបត្របើកប្រាក់បៀវត្ស
 • របាយការណ៍គណនីធនាគារ
 • ឯកសារបញ្ជាក់ចំណូល 
 • កិច្ចសន្យាជួលអចលនទ្រព្យ និង/ឬ ឯកសារ ទាក់ទងផ្សេងៗទៀត

អ្នកស្នើសុំឥណទានចាំបាច់ត្រូវ៖

 • មានអាយុចាប់ពី ១៨ ទៅ ៦៥ឆ្នាំ
 • មានសញ្ជាតិខ្មែរ
 • មានប្រាក់ចំណូលច្បាស់លាស់
 • មានប័ណ្ណបើកបររថយន្ត
 • មានធានារ៉ាប់រងលើរថយន្ត
ទំនាក់ទំនងមកផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន:
+855 (0) 23 988 388
ចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុក
Facebook