• គណនីសន្សំប្រាក់រៀល

ទទួលបានសៀវភៅគណនីសន្សំ ដោយឥតគិតថ្លៃ

 

 

 

ផ្តល់ជូនអាត្រាការប្រាក់ដែលមានការប្រកួតប្រជែង ១% ក្នុងមួយឆ្នាំ

ការប្រាក់ត្រូវបានគណនាប្រចាំថ្ងៃ និងបញ្ចូលក្នុងគណនីអតិថិជនជារៀងរាល់ខែ

មិនគិតកម្រៃលើសេវាផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីនៅក្នុងសាខា ឬទៅកាន់សាខាផ្សេងរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា

សូមអញ្ចើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយត្រូវភ្ជាប់នូវឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួន សម្រាប់បើកគណនីដូចខាងក្រោម៖

  • លិខិតសម្គាល់ខ្លួនណាមួយ ដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ឬលិខិតឆ្លងដែន និងលិខិតអនុញ្ញាតការងារ  (សម្រាប់ជនបរទេស )
  • សូមដាក់ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា ២.០០០.០០០ រៀល សម្រាប់បើកគណនី

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំរីករាយនឹងបម្រើលោកអ្នកអស់ពីសមត្ថភាព។

ទឹកប្រាក់តម្កល់ អត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ
> ៤០០.០០០ រៀល ១%

អាត្រាការប្រាក់ខាងលើអាចនឹងមានការកែប្រែដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម

កម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ

ឥតគិតថ្លៃ

ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីនៅក្នុងសាខា ឬទៅកាន់សាខាផ្សេងរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

ឥតគិតថ្លៃ

បាត់ / ខូចខាតសៀវភៅគណនី

២០.០០០ រៀល

បិទគណនី (អំឡុងពេល ៦ខែ នៃការបើកគណនី)

៤០.០០០​ រៀល

កម្រៃគណនីអសកម្ម (ក្នុងមួយឆ្នាំ)

២០.០០០ រៀល

កម្រៃគណនីក្រោមសមតុល្យអប្បបរមា (ក្នុងមួយខែ)

៤.០០០​ រៀល

ទំនាក់ទំនងមកផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន:
+855 (0) 23 988 388
ចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុក
Facebook