• សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធើណេត

ការសម្រូលប្រតិបត្តិការ
ហិរញ្ញវត្ថុ

ចូលទៅក្នុង និងពិនិត្យគណនីរបស់លោកអ្នកយ៉ាងងាយស្រួល ដោយមិនចាំបាចតម្រូវទិញលេខកូដ សសម្ងាត់ សម្រាប់ចូលនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ លោកអ្នកនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូននូវលេខកូដសម្ងាត់មួយដែលប្រើបានតែម្ដង តាមរយៈការផ្ញើសារជាអក្សរ (SMS) ​សម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់លោកអ្នក។

ភាពបត់បែន

សូមរីករាយជាមួយជម្រើសដើម្បីកំណត់ទំហំទឹកប្រាក់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត។

ប្រសិទ្ធភាព

ប្រើទម្រង់ឯកសារដែលមានស្រាប់របស់ធនាគារ ដើម្បីវាយបញ្ចូលព័ត៌មានអ្នកដែលត្រូវទទួលប្រាក់ពីលោកអ្នក។ ទម្រង់ឯកសារនេះធ្វើឲ្យងាយស្រួលក្នុងដំណើរការបញ្ចូលទិន្នន័យ ដោយសារប្រព័ន្ធនេះមានអង្គចងចាំ ដែលរក្សានូវទិន្នន័យដែលលោកអ្នកបានដាក់បញ្ចូល ដូច្នេះវាកាត់បន្ថយការផ្លាស់ប្តូរ និងតម្រូវការដាក់បញ្ចូលទិន្នន័យច្រើនដង។

ភាពងាយស្រួល

មិនថាលោកអ្នកនៅតំបន់ណា នៅលើពិភពលោក លោកអ្នកអាចចូលដំណើរការគណនីរបស់លោកអ្នកបាន។ លោកអ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារបានលឿនជាងមុន តាមរយៈសេវាកម្មធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត។

សុវត្ថិភាព

ប្រើប្រាស់ពីរកត្តាដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវក្នុងប្រតិបត្តិការ និងមានការអ៊ិនគ្រីបសុវត្ថិភាពដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យា SSL ១២៨ ប៊ីត ដើម្បីធានាថាទិន្នន័យរបស់លោកអ្នក គឺមានសុវត្ថិភាពបំផុត។

អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត ត្រូវមានគណនីសន្សំ ឬគណនីចរន្ត របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ដែលមានសុពលភាព។

សេវាកម្មដែលអាចប្រើប្រាន ការពិនត្យ ប្រតិបត្តិការ

ពិនិត្យសមតុល្យ​គណនី

មាន

មាន

មើលរបាយការណ៍សមតុល្យ​គណនី

មាន

មាន

របាយការណ៍កាលវិភាគ

មាន

មាន

ទាញយករបាយការណ៍ទុក

មាន

មាន

ដំបូន្មានការបោះពុម្ព

មាន

មាន

សេវាផ្ទេរក្នុងសាខា

អត់

មាន

សេវាផ្ទេរក្នុងស្រុក

អត់

មាន

សេវាផ្ទេរ Telegraph 

អត់

មាន

គណនីមានប្រជាប្រិយភាព

អត់

មាន

ការទូទាត់ភាគច្រើន

អត់

មាន

បើកប្រាក់បៀវត្ស

អត់

មាន

លិខិតឥណទាន

អត់

មាន

ស្នើសុំសៀវភៅមូលប្បទានបត្រ

អត់

មាន

ស៊ើបអង្កេតស្ថានភាពមូលប្បទានបត្រ

អត់

មាន

ពិនិត្យអត្រា Forex

មាន

មាន

អត្រាការប្រាក់ស៊ើបអង្កេត

មាន

មាន

ស្ថានភាពប្រតិបត្តិការ

អត់

មាន
  • ចូលទៅកាន់សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធើណេត តាមរយៈ www.internetbanking.cimbbank.com.kh
  • បំពេញទម្រង់ឯកសារស្នើសុំ និងព្រីនទម្រង់ឯកសារស្នើសុំរបស់អ្នកទាំងស្រុង
  • ផ្ញើទម្រង់ឯកសារស្នើសុំរបស់លោកអ្នក មកកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី  ដែលលោកអ្នកបើកគណនីសន្សំ ឬគណនីចរន្ត

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់៖ www.internetbanking.cimbbank.com.kh

ទូរសព្ទមកការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន
+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៨៨ ៣៨៨