លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • ស្វែងយល់ជាមួយធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី
  • ផលិតផល និង សេវាកម្ម
  • សេវាធនាគារឌីជិថល
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
គណនី
ឥណទាន
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់

លក្ខណៈពិសេស

ភាពបត់បែន
អត្រាការប្រាក់ល្អ
អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំ សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខាធនាគារស៊ីអាយអិមប៊ីដែលនៅជិតបំផុតនិងភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារដូចខាងក្រោម៖

  • ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិមានហត្ថលេខីពីអ្នកអនុម័ត និងនាយក ម្ចាស់ភាគហ៊ុននិងដៃគូពាណិជ្ចកម្ម មានសិទ្ធិ

  • លិខិតសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាជ្ញាប័ណ្ណបើកអាជីវកម្ម វិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម លក្ខន្តិកៈអនុស្សរណៈនិងប៉ាតង់

  • ប្រាក់តម្កល់ដំបូងអប្បបរមា ៥០០ ដុល្លាអាមេរិក

អ្នកគ្រប់គ្រងខាងទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងរីករាយក្នុងការជួយអ្នក។

អត្រា​ការ​ប្រាក់

រយៈពេល អត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ
១ ខែ ១,០០%
៣ ខែ ២,២៥%
៦ ខែ ៣,២៥%
១២ខែ ៤.០០%

អត្រាខាងលើអាចផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។