• ប័ណ្ណឥណទាន

រីករាយនឹងបុព្វសិទ្ធិពិសេស ជាមួយប័ណ្ណឥណទាន CIMB Preferred Visa Platinum​ ក្នុងតំបន់អាស៊ាន

កាន់តែខិតជិតក្តីសុបិន្តវិស្សមកាលរបស់លោកអ្នក រាល់ពេលទិញទំនិញ និងបរិភោគអាហារ ដោយប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណទាន CIMB Visa Gold

ទំនាក់ទំនងមកផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន:
+855 (0) 23 988 388
ចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុក
Facebook