• គណនីចរន្តប្រាក់រៀល

អាចធ្វើការទូទាត់ធំៗបានយ៉ាងងាយស្រួល តាមរយៈមូលប្បទានបត្រ

ទទួលបានរបាយការណ៍គណនីប្រចាំខែ ដោយមិនគិតថ្លៃ

សូមអញ្ចើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ីណាមួយ ដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយត្រូវភ្ជាប់នូវឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួន សម្រាប់បើកគណនីដូចខាងក្រោម៖

  • លិខិតសម្គាល់ខ្លួនណាមួយ ដូចជាអត្តសញ្ញាណបណ្ណ លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ឬលិខិតឆ្លងដែន  និងលិខិតអនុញ្ញាតការងារ (សម្រាប់ជនបរទេស )
  • សូមដាក់ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា ២.០០០.០០០ រៀល សម្រាប់បើកគណនី

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំរីករាយនឹងបម្រើលោកអ្នកអស់ពីសមត្ថភាព។

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម

កម្រៃសេវាកម្មប្រចាំឆ្នាំ

៤០.០០០ រៀល

ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីនៅក្នុងសាខា ឬទៅកាន់សាខាផ្សេងរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី

ឥតគិតថ្លៃ

មូលប្បទានបត្រ ចំនួន ២៥សន្លឹក

២០.០០០ រៀល

បិទគណនី (អំឡុងពេល ៦ខែ នៃការបើកគណនី)

៤០.០០០ រៀល

កម្រៃគណនីអសកម្ម (ក្នុងមួយឆ្នាំ)

២០.០០០ រៀល

កម្រៃគណនីក្រោមតុល្យអប្បរមា (ក្នុងមួយខែ) ៤.០០០ រៀល
ទំនាក់ទំនងមកផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន:
+855 (0) 23 988 388
ចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុក
Facebook