លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

កម្មវិធីពិសេស

ប្ដូរយកប័ណ្ណ Visa contactless ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម USD1.1

លក្ខណៈពិសេស

  • មិនគិតកម្រៃផ្លាស់ប្តូរយកប័ណ្ណថ្មី
  • ទទួលបានទឹកប្រាក់ ១,១ដុល្លារអាមេរិក ដែលត្រូវបានផ្ទេរទៅគណនីម្ចាស់ប័ណ្ណដោយផ្ទាល់ បន្ទាប់ពីបានផ្លាស់ប្តូរទៅជាប័ណ្ណ contactless ដោយជោគជ័យ
  • ផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់ ១១ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ប្រតិបត្តិការដំបូង ជាមួយនឹងទំហំទឹកប្រាក់ >= ២០០ដុល្លារអាមេរិក