លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តារាងរូបិយប័ណ្ណបរទេស ក្នុងមួយឯកតា

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព 4:10 pm, 27 Nov 2020, ថ្ងៃសុក្រ

ប្រទេស កូដប្រទេស លក់ TT/OD ទិញ TT ទិញ OD
ដុល្លារ អូស្រ្តាលី AUD 3.1006 2.8914 2.8810
ដុល្លារ ប្រុយណេ BND 3.1151 2.9369 2.9270
ដុល្លារ កាណាដា CAD 3.2324 3.0339 3.0240
ហ្រ្វង់ ស្វីស CHF 4.6267 4.3590 4.3490
អឺរ៉ូ EUR 4.9820 4.7202 4.7080
ផោន អង់គ្លេស GBP 5.5847 5.3083 5.2880
ដុល្លារ ញូវហ្ស៊ីលែន NZD 2.9689 2.7342 2.7240
ដុល្លារ សិង្ហបុរី SGD 3.1151 2.9369 2.9270
ដុល្លារ អាមេរិក USD 4.1687 3.9478 3.9380

តារាងរូបិយប័ណ្ណបរទេស ក្នុង ១០០ឯកតា

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព 4:10 pm, 27 Nov 2020, ថ្ងៃសុក្រ

ប្រទេស កូដប្រទេស លក់ TT/OD ទិញ TT ទិញ OD
ដឺហាម អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម AED 121.9800 99.0200 98.7200
តាកា បង់ក្លាដេស BDT 5.3500 4.2000 3.9000
យ័ន ចិន CNY 65.0200 58.9800 57.9800
ដុល្លារ ហុងកុង HKD 54.6000 50.3800 49.3800
ក្រូន ដាណាម៉ាក DKK 69.2400 61.9200 60.9200
រូពី ឥណ្ឌា INR 5.8800 4.7100 3.7100
រូពី ឥណ្ឌូនេស៊ី IDR 0.0319 0.0256 0.0206
យេ៉ន ជប៉ុន JPY 4.0097 3.8009 3.7910
រូពី ស្រីលង្កា LKR 2.5700 1.8800 1.3800
រូពី ម៉ុនរីទីយូស MUR N/A N/A N/A
ក្រូនើ នរវ៉េ NOK 49.6500 43.3900 42.6400
រូពី ប៉ាគីស្ថាន PKR 3.0100 2.0000 1.2500
ប៉េសូ ហ្វីលីពីន PHP 9.0400 7.8800 7.3800
រីយ៉ាល់ សាវឌី SAR 114.7000 100.1400 99.1400
ក្រូណា ស៊ុយអែត SEK 51.5100 45.4200 44.9200
បាត​ ថៃ THB 14.5800 11.9200 11.6200
រ៉ាន់ អាហ្វ្រិកខាងត្បូង ZAR 28.9600 25.3100 25.0100
វ៉ុន កូរ៉េខាងត្បូង KRW N/A N/A N/A
ដុល្លារ តៃវ៉ាន TWD N/A N/A N/A

តារាងរូបិយបណ្ណ

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព 4:10 pm, 27 Nov 2020, ថ្ងៃសុក្រ

ប្រទេស កូដប្រទេស លក់ ទិញ
១ ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD 3.1400 2.9220
១ ដុល្លារប្រុយណេ BND 3.0760 3.0070
១ ដុល្លារកាណាដា CAD 3.2290 3.0690
១ ហ្រ្វង់ស្វីស CHF 4.5700 4.4220
១ អឺរ៉ូ EUR 4.9260 4.7530
១ ផោនអង់គ្លេស GBP 5.5900 5.3650
១ ដុល្លារញូវហ្ស៊ីលែន NZD 2.9430 2.7980
១ ដុល្លារសិង្ហបុរី SGD 3.0760 3.0070
១ ដុល្លារអាមេរិក USD 4.1230 4.0150
១០០ ដុល្លារហុងកុង HKD 53.9300 51.2100
១០០ ក្រូនដាណាម៉ាក DKK 67.5500 54.5900
១០០ រូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR 0.0310 0.0242