លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តារាងរូបិយប័ណ្ណបរទេស ក្នុងមួយឯកតា

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព 9:10 am, 21 Sep 2020, ថ្ងៃចន្ទ

ប្រទេស កូដប្រទេស លក់ TT/OD ទិញ TT ទិញ OD
ដុល្លារ អូស្រ្តាលី AUD 3.0691 2.9352 2.9250
ដុល្លារ ប្រុយណេ BND 3.0788 2.9641 2.9540
ដុល្លារ កាណាដា CAD 3.1864 3.0597 3.0500
ហ្រ្វង់ ស្វីស CHF 4.6027 4.4318 4.4220
អឺរ៉ូ EUR 4.9603 4.7929 4.7810
ផោន អង់គ្លេស GBP 5.4189 5.2421 5.2220
ដុល្លារ ញូវហ្ស៊ីលែន NZD 2.8545 2.7053 2.6950
ដុល្លារ សិង្ហបុរី SGD 3.0788 2.9641 2.9540
ដុល្លារ អាមេរិក USD 4.1785 4.0369 4.0270

តារាងរូបិយប័ណ្ណបរទេស ក្នុង ១០០ឯកតា

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព 9:10 am, 21 Sep 2020, ថ្ងៃចន្ទ

ប្រទេស កូដប្រទេស លក់ TT/OD ទិញ TT ទិញ OD
ដឺហាម អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម AED 119.2400 104.7000 104.4000
តាកា បង់ក្លាដេស BDT 5.2100 4.4800 4.1800
យ័ន ចិន CNY 62.8500 58.9700 57.9700
ដុល្លារ ហុងកុង HKD 54.4400 51.7500 50.7500
ក្រូន ដាណាម៉ាក DKK 68.1500 63.4800 62.4800
រូពី ឥណ្ឌា INR 5.8300 5.1000 4.1000
រូពី ឥណ្ឌូនេស៊ី IDR 0.0299 0.0259 0.0209
យេ៉ន ជប៉ុន JPY 3.9998 3.8655 3.8560
រូពី ស្រីលង្កា LKR 2.4500 2.0200 1.5200
រូពី ម៉ុនរីទីយូស MUR N/A N/A N/A
ក្រូនើ នរវ៉េ NOK 47.6500 43.6700 42.9200
រូពី ប៉ាគីស្ថាន PKR 2.7700 2.1200 1.3700
ប៉េសូ ហ្វីលីពីន PHP 8.8700 8.1400 7.6400
រីយ៉ាល់ សាវឌី SAR 113.6900 104.6400 103.6400
ក្រូណា ស៊ុយអែត SEK 49.3800 45.4800 44.9800
បាត​ ថៃ THB 14.0800 12.3100 12.0100
រ៉ាន់ អាហ្វ្រិកខាងត្បូង ZAR 26.6800 24.3400 24.0400
វ៉ុន កូរ៉េខាងត្បូង KRW N/A N/A N/A
ដុល្លារ តៃវ៉ាន TWD N/A N/A N/A

តារាងរូបិយបណ្ណ

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព 9:10 am, 21 Sep 2020, ថ្ងៃចន្ទ

ប្រទេស កូដប្រទេស លក់ ទិញ
១ ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD 3.1400 2.9230
១ ដុល្លារប្រុយណេ BND 3.0640 2.9930
១ ដុល្លារកាណាដា CAD 3.2180 3.0580
១ ហ្រ្វង់ស្វីស CHF 4.5900 4.4440
១ អឺរ៉ូ EUR 4.9470 4.7750
១ ផោនអង់គ្លេស GBP 5.4700 5.2480
១ ដុល្លារញូវហ្ស៊ីលែន NZD 2.8660 2.7210
១ ដុល្លារសិង្ហបុរី SGD 3.0640 2.9930
១ ដុល្លារអាមេរិក USD 4.1660 4.0570
១០០ ដុល្លារហុងកុង HKD 54.4900 51.7600
១០០ ក្រូនដាណាម៉ាក DKK 67.8500 54.8700
១០០ រូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR 0.0300 0.0233