លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើធានារ៉ាប់រងនឹងការពារលើអ្វីខ្លះ?

គោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងនឹងផ្តល់សំណងដល់ការរងរបួសលើរាងកាយ និងពិការភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍ ដែលបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យលើជីវិតមាតាបិតា ជីដូនជីតា ឬអាណាព្យាបាលដែលមានគណនីកុមារ។ ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងស្មើនឹង៖

  • មាតាឬបិតា/ អាណាព្យាបាល តែម្នាក់៖ ២ * សមតុល្យសរុបនៃគណនីកុមារ របស់កុមារទាំងអស់

  • មាតាឬបិតា/ អាណាព្យាបាល រួមគ្នា៖ ១ * សមតុល្យសរុបនៃគណនីកុមារ របស់កុមារទាំងអស់ សម្រាប់មាតាបិតា/ អាណាព្យាបាលម្នាក់ៗ

 

ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងត្រូវបានគណនាដោយប្រើប្រាស់សមតុល្យចុងក្រោយនៃថ្ងៃដែលកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ។ គោលនយោបាយនេះមិនរាប់បញ្ចូលនូវការឈឺ ជំងឺផ្សេង ឬជំងឺវេជ្ជសាស្ត្រ ការមានផ្ទៃពោះ ជំងឺអេដស៍ ការធ្វើអត្តឃាត អំពើភេរវកម្ម សង្គ្រាម ការធ្វើកូដកម្ម កុប្បកម្ម ការបើកបរស្រវឹង ការប្រណាំង និងកីឡាអាជីព។ អាយុ អតិបរមា៧០ឆ្នាំ។ ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអាចទទួលបានពីគោលនយោបាយរៀបចំដោយហ្វតតេ ដែលអ្នកអាចរកបានសម្រាប់ជាឯកសារយោង។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?